Dr. Melania Balas

Programare
  • Telefon: 0256225252
  • Localitate: Timisoara (Timis)
  • Loc de muncă actual: Fundatia Cardioprevent (Calea Dorobantilor nr. 3)
  • Specialitate: Endocrinologie
Melania Balas

Medic primar endocrinolog

 

CV:

Educaţie și pregătire profesională:

 

- 2013-prezent: medic primar endocrinologie, Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

- 2009-prezent: asistent universitar, Disciplina Endocrinologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 

- 2009: obţinerea titlului de doctor în medicină, cu teza: Disfuncţii tiroidiene induse de amiodaronă

- 2004-2008: preparator universitar, Disciplina Endocrinologie, Universitatea de Medicină şi  Farmacie Timişoara 

- 2007-2013: medic specialist endocrinologie

- 2002-2007: medic rezident endocrinologie

- 1994-2000: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara

- 1990-1994: Liceul "Ioan Slavici" Arad

 

Activitatea Ştiinţifică

 

Cărţi si capitole în cărţi publicate

1. Monografie: Ghid diagnostic şi terapeutic în disfuncţiile tiroidiene induse de amiodaronă. Autori: Melania Balaş, Ioana Zosin. Ed. Eurobit 2009.

2. Coautor la: Patologia şi chirurgia glandelor paratiroidie, autori: Vârcuş F, Henry JF, Zosin I, Lifante JC, Miloş A, Muller C, Peix JL, Vlad M, Balaş M. Ed. ArtPress, 2012.

3. Coautor la: Curs de Endocrinologie Clinică, Ed. Eurobit, 2013.

4. Coautor la: Curs de Endocrinologie Clinică pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, Ed. V. Babeş, 2013.

5. Coautor la: Curs de Endocrinologie, Ed. de Vest, Timisoara, 2015.

6. Coautor la: Aspecte particulare ale bolii tiroidiene autoimune, coordonator: Ioana Zosin, Ed. de Vest, Timisoara, 2014.

 

 

 

 

Articole in extenso publicate in reviste cotate  ISI

1. Balaş M, Zosin I, Maser-Gluth C, Hermsen D,  Cupisti K, Schott M, Schinner S, Knoefel WT, Scherbaum WA, Willenberg HS. Indicators of mineralocorticoid excess in the evaluation of primary aldosteronism. Hypertension Research. 2010; 33: 850–856.

2. Torok-Oance R, Balas M. Body weight, BMI, and stature have a protective effect on bone mineral density in women with postmenopausal vertebral osteoporosis, whereas greater age at menarche and years after menopause have a negative effects. Brief communication (original). Asian Biomedicine 2015; 9(1): 81-86.

3. Zosin I, Balaş M, Golu I, Vonica O, Badescu L, Ursoniu S. Diagnostic approaches in a series of cases with Graves´ ophthalmopathy. Acta Endocrinol. 2010; 6 (4):455-464.

4. Zosin I, Balaş M. Clinical, ultrasonographical and histopathological aspects in Hashimoto’s thyroiditis associated with malignant and benign thyroid nodules. Endokrynol Pol 2013; 64 (4): 255–262.

5. Suciu L, Cristescu C, Tomescu M, Balaş M, Mureşan R, Vlaia V, Voicu M, Suciu M, Grădinaru R, Vlaia L, Drăgănescu D. The impact of hypertension and associated comorbidities on quality of life assessment questionnaire Sf-36 V2, Farmacia, 2013, 61(3): 503-517.

6. Gurban C, Balaş M, Zosin I, Vlad DC, Dumitrascu V. Evaluation of osteoblastic/osteoclastic activity in postmenopausal osteoporosis. Rev Rom Med Labr. 2012; 20 (2/4):143-150.

7. Tudoran C, Tudoran M, Avram R, Vlad M, Balaş M. Evolution of pulmonary hypertension in hyperthyroid patients. Acta Endocrinol (Buc). 2012; 8 (3): 443-452.

8. Zosin I, Balaş M. Amiodarone-induced thyroid dysfunction in an iodine- replete area: epidemiological and clinical data. Polish Journal of Endocrinology. 2012; 63 (1): 2-9.

9. Zosin I, Cornianu M, Golu I, Balaş M. Usefulness of immunohistochemistry in the diagnostic of nodular thyroid disease. Acta Endocrinol. 2007; (4): 437-449.

 

Lucrari in extenso indexate BDI

1. Balaş M, M, Cornianu M, Zosin I. Aspecte microscopice plurisistemice induse de amiodaronă-studiu experimental. Rev Rom Endocrinol Metab. 2008, 7 (2): 29-42.

2. Balaş M, Anghel M, Golu I, Zosin I. Osteonecroza maxilară indusă de bisfosfonaţi. Rev Rom Endocrinol Metab. 2009; 8(3): 1-10.

3. Zosin I, Golu I, Cornianu M, Vlad M, Balaş M. Some clinical aspects in chronic autoimmune thyroiditis associated with thyroid differentiated cancer. Maedica, 2012, 7(4): 277-283.

4. Zosin I, Balaş M, Golu I, Vranceanu L. Thyroid dysfunctions induced by Amiodarone. Maedica, 2007; 2(1): 18-24.

5. Suciu L, Cristescu C, Balaş M, Voicu M, Suciu M, Drăgan L, Tomescu M. The cost-effectivenes analysis of perindopril versus candesartan cilexetil treatment in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.  Medicine in evolution, XIX (2):  410-419. 

6. Vlad M, Amzar D, Banica D, Golu I, Balas M, Vlad A, Timar R, Zosin I. Glucose and lipid abnormalities in newly diagnosed acromegalic patients. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis, 2015, 22(1): 47-51.

7. Parv F, Balint M, Balas M, Avram R. Cardiothyreosis and heart failure in a young man with Graves’ disease. J Exp Med Surg Res, 2013; 3: 91-95

 

 

 

Lucrări in extenso publicate în reviste şi  volume de conferinţe cu referenţi -selectie

1. Balaş M, Cornianu M, Lighezan R, Vlad M, Golu I, Dorneanu V, Zosin I. Amiodarona –efecte multisistemice. 2006; 6(1): 59- 68.

2. Zosin I, Balaş M, Tudoran M, Golu I. Amiodarone treatment in an iodine-replete area. The Scientific reunion of the special program of the Alexander von Humboldt Foundation concerning the reconstruction of the South Eastern Europe, Sustainability for humanity and environment in the extended connection field science-economy-policy, 24-26 februarie 2005, lucrare publicată  în  vol.II, pag. 276-279.

3. Golu I, Balaş M, Amzăr D, Modoran D, Zosin I. Osteoporoza: câteva aspecte privind terapia antiresorbtivă. Lucrare prezentata la The 6-th International Symposium: Young People and multidisciplinary research, 24-25 Septembrie 2004, Timişoara, publicată în volumul simpozionului, pag. 721-730.

4. Asimionesei A, Tudoran M, Balaş M, Zosin I. Unele aspecte clinice si diagnostice in cordul mixedematos.  Rev Rom Endocrinol Metab, 2006, 5 (3): 19-26.

5. Tau M, Balaş M, Zosin I. Aspecte clinice particulare ale hipertiroidiei la vârstnici. Rev Rom  Endocrinol Metab, 2006, 5 (2):1-8.

6. Zosin I, Bottermann P, Balaş M, Golu I. The estimation  of same biochemical markers of bone metabolism and of calcitotropic hormones (Hydroxicholecalciferol, parathormone) in a group of elderly women. Rev Rom Reumatol, 2005; XIV(2): pag. 88-92.

 

Lucrari publicate în rezumat, în reviste cotate ISI (selecție)

1. Balaş M, Gurban C, Golu I, Amzăr D, Zosin I. Markerii remodelarii osoase şi rolul lor în evaluarea osteoporozei postmenopauzale. Cel de-al XIX-lea Congres naţional de endocrinologie cu participare internaţională, 6-8 octombrie 2011. Rezumat publicat în Acta Endocrinologica, vol. VII, supl. 1, pag 191.

2. Balaş M, Golu I, Amzăr D, Gurban C. Parametrii morfofuncţionalităţii tiroidiene în hipotiroidia indusă de amiodaronă (HIA) comparativ cu hipotiroidia endogenă. Congresul Naţional de Endocrinologie, Sinaia, 27-29 septembrie 2012. Rezumat publicat în revista Acta Endocrinologica (Buc). 2012; VIII (Supl. 1): 44-45, 127, 140

3. Balas M, Gurban C, Amzăr D, Golu I, Zosin I. Difficulties in interpreting the DXA osteodensitometry results in a young patient with vitamin D deficiency- case report. Lucrare poster la cel de-al XXI-lea Congres Naţional de Endocrinologie cu participare internaţională, Timişoara, 25-26 septembrie 2013. Rezumat publicat în revista Acta Endocrinologica (Buc). 2013; IX(1) (Suppl.1): 72, 156.

4. Balaș M, Zosin I. Agravarea orbitopatiei Graves după tratamentul imunosupresiv, la o pacientă cu formă activă de oftalmopatie. Lucrare comunicată la Congresul reunit al Societăților Române de Endocrinologie  și de Psihoneuroendocrinologie, Brașov, 23-25 iunie 2016. Rezumat publicat în revista Acta Endocrinologica (Buc). Vol. XII, Supl. 1, 2016, pag.13-14

5. Balaș M, Cornianu M, Golu I, Vlad M, Amzar D, Zosin I. Carcinom tiroidian papilar Warthin-like multifocal, asociat cu adenom toxic și tiroidită cronică autoimună. Lucrare comunicată la Congresul reunit al Societăților Române de Endocrinologie  și de Psihoneuroendocrinologie, Brașov, 23-25 iunie 2016. Rezumat publicat în revista Acta Endocrinologica (Buc). Vol. XII, Supl. 1, 2016, pag.184-185

6. Zosin I, Golu I, Cornianu M, Vlad M, Balaş M. Aspecte clinice în boala autoimună tiroidiană asociată cu noduli tiroidieni. Cel de-al XIX-lea Congres naţional de endocrinologie cu participare internaţională, 6-8 octombrie 2011. Rezumat publicat în Acta Endocrinologica, 2011; VII (Supl. 1): 124.

7. Gurban C, Vlad DC, Zosin I, Goţia SR, Dumitraşcu V, Goţia L, Balaş M. Monitorizarea markerilor imuno-biochimici în diabetul zaharat tip 1 asociat cu tiroidita cronică autoimună. Lucrare poster prezentată la cea de-a 7-a Conferinţă a Asociaţiei Române a Laboratoarelor Medicale, cu participare internaţională, Sinaia, 20-23 iunie 2012. Rezumat publicat în Revista Română de Medicină de Laborator,20 (Supl. 2/4): S16-S17.

8. Zosin I, Golu I, Cornianu M, Balaş M, Vlad M, Vârcuş F, Lazăr F. Unele aspecte privind asocierea bolii autoimune tiroidiene cu cancerul tiroidian. Congresul Naţional de Chirurgie, Timişoara, 23-26 mai 2012. Rezumat publicat în revista Chirurgia, 2012;107 (Supl.1): S17-S18.

9. Gurban C, Balaş M, Goţia L, Goţia S. Procesul de remodelare osoasă în osteoporoza postmenopauzală. Lucrare poster prezentată la cel de-al 2-lea Congres al Asociaţiei Române a Laboratoarelor Medicale, 5-8 iunie 2013, Braşov. Rezumat publicat în Revista Română de Medicină de Laborator. 2013;  21( Supl. 2/4): S100-101.

10. Gurban C, Balaş M. The salt iodization in Romania: potassium iodate vs potassium iodide. Lucrare comunicată la cel de-al XXI-lea Congres Naţional de Endocrinologie cu participare internaţională, Timişoara, 25-26 septembrie 2013. Rezumat publicat în revista Acta Endocrinologica (Buc). 2013; IX (1, Suppl.1):10, 96.

 

Lucrari publicate în volum conferinţă naţională cu participare internaţională (selecție)

1. Balaş M, Willenberg HS, Golu I, Amzăr D, Zosin I: Valoarea unor parametri de laborator in diagnosticul hiperaldosteronismului primar. Lucrare susţinută în cadrul celui de-al XVII-lea Congres Naţional de Endocrinologie cu participare internaţională, Sinaia 29-31 octombrie 2009. Rezumat publicat în volumul de rezumate al conferinţei, Ed.Infomedica, ISBN 978-973-7912-75-6, pag.23.

2. Balaş M, Golu I, Amzăr D, Vlad M, Modoran D,  Zosin I. Disfuncţiile tiroidiene într-o zonă cu aport corespunzător de iod. Lucrare comunicată la cel de-al 12-lea Congres Naţional de Endocrinologie cu participare internaţională Timişoara, 13-16 octombrie 2004. Rezumat publicat în  suplimentul Revistei Române de Endocrinologie si Metabolism, pag. 28.

3. Balas M, Golu I, Amzar D, Vlad M, Ianes E, Dema A, Zosin I. A rare case of an off midline thyroglossal duct cyst papillary thyroid carcinoma. Lucrare poster prezentata la  cel de-al XVII-lea Congres European de Endocrinologie, 16-20 mai 2015, Dublin, Irlanda. Rezumat publicat in Endocrine Abstracts, 37: EP869.

4. Balaş M, Vlad M, Golu I, Amzar D, Gurban C, Zosin I. Mc Cune-Albright syndrome associated with subclinical hypothyroidism: case report. Congresul National de Endocrinologie cu participare internationala, Targu-Mures, 2-4 octombrie 2014. Rezumat publicat în Acta Endocrinologica, vol. X, Supl. 2, pag 186-187, 2014

5. Grădinaru O, Barzuca E, Balaş M, Golu I, Zosin I. Some diagnostic aspects in Graves’ disease associated with infiltrative orbitopathy. Cel de-al XIV-lea Congres internaţional organizat de Societatea Sudenţilor în medicină (MEDIS), Timişoara, 22-25 aprilie 2010. Rezumat publicat în  volumul de rezumate al congresului, pag. 85.

6. Cornianu M, Miloş I, Golu I, Vlad M, Miloş A, Faur A, Balaş M, Muntean I, Babău F. Solid cell nests of the thyroid. A histologic and immunohistochemical study. Al XVIII-lea Congres al Societăţii Române de Endocrinologie cu Participare Internaţională, Iaşi, 7-9 octombrie 2010. Rezumat publicat în Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism, 9(2): 96-97.

7. Zosin I, Balaş M. Some pecularities of hormonal replacement therapy in adult hypothyroidism. Lucrare comunicată la cel de-al IV-lea Simpozion Naţional de Endocrinologie Pediatrică cu participare internaţională, Timişoara, 15-17 mai 2013. Rezumat publicat în volumul de rezumate al congresului, pag. 36-38.

8. Cornianu M, Balaş M, Golu I, Dema A, Zosin I, Baldean A. Morphofunctional thyroid  changes induces by amiodarone. Experimental study. Poster prezentat la cel de-al 4-lea Simpozion Naţional de Patologie, 31 oct-2 nov.2007, Bucureşti. Rezumat publicat în volumul de rezumate al simpozionului, pag.25.

 

Lucrari publicate în volum conferinţă în străinătate  (selectie)

1. Balaş M, Golu I, Vlad M, Gurban C, Zosin I. Clinical aspects in Graves’ disease associated with infiltrative orbitopathy. Cel de-al XIII-lea Congres European de Endocrinologie, 30 aprilie- 4 mai 2011, Rotterdam, Olanda. Volum de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, P402.

2. Balaş M, Amzăr D, Golu I, Gurban C, Stana L, Zosin I. Thyroid morphofunctional parameters in amiodarone induced thyrotoxicosis compared to endogenous hyperthyroidism. Lucrare poster, prezentată la cel de-al XV-lea Congres European de Endocrinologie, Copenhaga, 27 aprilie-1 mai 2013. Rezumat publicat în volumul de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, vol.32, P1018.

3. Balaş M, Golu I, Amzăr D, Botterman P, Zosin I. Câteva consideraţii privind valoarea markerilor osoşi şi a factorilor calciotropi la un grup  de vârstnice. Lucrare poster prezentată la la 3rd EFES Czech-Hungarian-Polish-Slovak-Romanian Regional Postgraduate Course in Endocrinology, Prague, Cehia, 4-6 noiembrie 2004. Rezumat publicat în volumul de rezumate al conferinţei, pag. 101.

4. Gurban C, Balaş M, Gotia S, Gotia L, Drugarin D, Zosin I. Bone markers of osteoblast/osteoclast activity in postmenopausal osteoporosis. Cel de-al XIII-lea Congres European de Endocrinologie, 30 aprilie- 4 mai 2011, Rotterdam, Olanda. Volum de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, P498.

5. Vlad M, Balaş M, Nicodin Al, Cornianu M, Onet D, Popa A, Zosin I. Primary hyperparathyroidism due to an ectopic intrathymic parathyroid adenoma: case report. Cel de-al XIII-lea Congres European de Endocrinologie, 30 aprilie- 4 mai 2011, Rotterdam, Olanda. Volum de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, P601.

6. Zosin I, Balaş M, Golu I, Vonica O, Vlad M, Badescu L. The evaluation of some severity and activity parameters in Graves’ ophthalmopathy. Cel de-al XII-lea Congres European de Endocrinologie, 24-28 aprilie 2010, Praga, Cehia. Volum de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, P770.

7. Gurban C, Zosin I, Balaş M, Gotia S, Gotia L, Drugarin D. The markers of bone remodeling in postmenopausal osteoporosis. Cel de-al XII-lea Congres European de Endocrinologie, 24-28 aprilie 2010, Praga, Cehia. Volum de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, P83.

8. Gurban C, Balaş M, Golu I, Amzăr D, Zosin I. Correlations between the bone matrix markers and bone mineral density in postmenopausal osteoporosis. Lucrare poster prezentata la cel de-al 15-lea Congres European de Endocrinologie, Florenţa, Italia, 5-9 mai 2012. Rezumat publicat în volumul de rezumate al congresului, Endocrine Abstracts, vol. 29, P193.

9. Zosin I, Golu I, Cornianu M, Amzăr D, Balaş M. Some aspects regarding immunohistochemical diagnosis of papillary thyroid carcinoma. Poster prezentat la cel de-al 10-lea Congres european de Endocrinologie, Berlin, 3-7 mai 2008. Rezumat publicat în volumul de rezumate al congresului P 751.

10. Gurban C, Vlad DC, Balaş M, Dumitrascu V. Correlations of serum 25-hydroxyvitamin D with bone turnover markers in rickets. Lucrare poster prezentată la cel de-al 20-lea Congres European de Chimie Clinică şi Medicină de Laborator (EuroMedLab), Milano, Italia, 19-23 mai 2013. Rezumat publicat în Biochimica Clinica, 2013; 37 : S385.

 

 

Premii ştiinţifice acordate pentru lucrări

1. Premiul Paul-Scholmerich al Academiei româno-germane pentru Medicină Internă, Wiesbaden, 2011, pentru lucrarea:  Balaş M, Zosin I, Maser-Gluth C, Hermsen D,  Cupisti K, Schott M, Schinner S, Knoefel WT, Scherbaum WA, Willenberg HS. Indicators of mineralocorticoid excess in the evaluation of primary aldosteronism. Hypertension Research. 2010. 33: 850–856.

2. Premiul Societatii Romane de Endocrinologie, pentru lucrarea: Balas M, Cornianu M, Golu I, Vlad M, Amzar D, Zosin I: Carcinom tiroidian papilar Warthin-like multifocal asociat cu adenoma toxic și tiroidită cronică autoimună: prezentare de caz. Lucrare sustinuta in cadrul Congresului comun al Societății Române de Endocrinologie și de Psihoneuroendocrinologie, Brașov, 23-25 iunie 2016.

3. Premiul CNCSIS (Premiere articole, competiţia decembrie 2010)- cod CNCSIS 1242, pentru lucrarea: Balaş M, Zosin I, Maser-Gluth C, Hermsen D,  Cupisti K, Schott M, Schinner S, Knoefel WT, Scherbaum WA, Willenberg HS. Indicators of mineralocorticoid excess in the evaluation of primary aldosteronism. Hypertension Research. 2010. 33: 850–856.

4. Premiul Societăţii Române de Endocrinologie, pentru lucrarea: Balaş M, Willenberg HS, Golu I, Amzăr D, Zosin I: Valoarea unor parametric de laborator in diagnosticul hiperaldosteronismului primar. Lucrare susţinută în cadrul celui de-al XVII-lea Congres Naţional de Endocrinologie cu participare internaţională, Sinaia 29-31 octombrie 2009.

 

Granturi de cercetare

1. Disfuncţii tiroidiene induse de amiodaronă. Director proiect: Melania Balaş, grant CNCSIS, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare – PN II, program Resurse Umane, tip TD cod 413, 2007-2008.

2. Studiu experimental multisistemic (glandă tiroidă, miocard, plămân) asupra acţiunii amiodaronei şi dezetilamiodaronei versus iod, la şobolanii Wistar, Cod CNCSIS 745, 2006-2007- membru, director proiect: Prof.Dr. Ioana Zosin.

 

Cursuri postuniversitare de perfecţionare (selectie)

1. Curs postuniversitar „Actualităţi în afecţiunile hipofizare”, Timişoara 17-19 iulie 2006

2. Cursul Asociaţiei Europene de Endocrinologie (ETA): 26-27 octombrie 2007, Poiana Braşov

3. Curs postuniversitar „Patologia şi chirurgia glandelor paratiroide”, Timişoara, 28-29 iunie 2012

4. Curs postuniversitar „Patologia şi chirurgia glandelor paratiroide”, Timişoara, 7-8 aprilie 2011

5. Cursul European organizat de Grupul European de studiu al Oftalmopatiei din Boala Graves-Basedow (EUGOGO), Timişoara, 27-28 septembrie 2013

6. Curs postuniversitar de Endocrinologie Clinică „Patologia cervicală nodulară”, Bucureşti, 6-7 octombrie 2010

7. Curs postuniversitar organizat de Asociaţia Europeană de Tiroidologie (ETA), Poiana Braşov, 26-27 octombrie 2007

8. Curs postuniversitar: “Patologia si chirurgia glandei tiroide”, 24-25 octombrie, 2016 (lector)

9. Curs postuniversitar:”Endocrinologia sarcinii”, 24-25 mai 2016 (lector)

10. Curs postuniversitar: “Osteoporoza”, 11-12 feb.2015 (lector)

 

Membru al asociaţiilor profesionale:

- Societatea Română de Endocrinologie 

- Societatea  Medicilor Endocrinologi din  Vestul Ţării

- Societatea Europeana de Endocrinologie

- Societatea Internationala de Endocrinologie

  
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.