ROmedic Cabinete medicale Iasi Logopedie Logopedie Iasi

Logopedie în Iasi

               Ca oricare ştiinţă, logopedia s-a constituit pe baza necesităţilor practice şi teoretice de a sintetiza cunoştinţele despre limbaj şi de a formula procedeele specifice educării limbajului tulburat. Logopedia este o disciplină teoretică izvorâtă din necesitatea de a elucida complexele probleme ale limbajului, ce are rol deosebit de important în viaţa psihică şi în structurarea personalităţii fiecărui individ, iar pe de altă parte, este o disciplină cu un pronunţat caracter practic rezultat din necesităţile imediate ale comunicării interumane, al necesităţii de educare a limbajului, al înţelegerii şi al stabilirii relaţiilor specific umane. 

Terapia logopedică se desfășoară în urma unei examinări complexe, pe baza căreia se stabileşte diagnosticul. Pentru o bună reuşită trebuie creat un mediu de examinare propice şi stimulativ, pentru ca logopatul să se poată exprima degajat, logopedul putând sesiza astfel şi toate aspectele tulburării. E necesară o atmosferă relaxantă, caldă, personalitatea logopedului şi atmosfera cabinetului fiind de mare importanţă. Metoda principală de examinare este a convorbirii cu logopatul, familia, cu toţi factorii implicaţi în educarea lui. Odată cu examinarea începe şi completarea fişei logopedice, care va continua pe tot parcursul terapiei logopedice şi va trebui să oglindească evoluţia copilului pe tot parcursul intervenţiei logopedice.

 

              Evaluarea complexă presupune:

         a.Examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii se realizează în funcţie de vârsta cronologică, nivel şcolar şi prezenţa tulburărilor psihice. Se pot folosi texte care vor fi citite de către terapeut sau copil, urmate de verificarea nivelului de înțelegere a lexicului, mesajului transmis, informații de detaliu prezentate prin conținut etc.

         b.Examinarea auzului. Este bine ca în cazul evidenţierii clare a acuităţii auditive să se indice examenul audiometric efectuat la medicul de specialitate. În cazurile de alalie, când audiograma nu reuşeşte prea bine sau în cazurile în care copilul nu înţelege vorbirea la nivelul elaborării unor răspunsuri, se poate apela şi la proteza auditivă.

         c.Examinarea articulării verbale se referă la aparatul articulator, la articularea (pronunţia) propriu-zisă

               Examinarea aparatului articulator cuprinde următoarele aspecte:

                -Integritatea funcţională în ansamblu. Aici se are în vedere în primul rând sistemul labio-comisural (simetria, integritatea, mobilitatea şi forţa). Apoi se evidenţiază aparatul dental (integritatea, forma, muşcătură, forma dentală individuală), maxilarele și limba (forma, mobilitatea pe plan transversal şi longitudinal, mărimea, fixarea ei, frenul)

                -Examinarea articulării propriu-zise. După ce s-a sesizat starea aparatului articulator, se examinează capacitatea articulatorie. La acest nivel examinatorul pronunţă sunetele alfabetului în ordinea dificultăţilor. Se cere logopatului să repete şi el. Apoi se pronunţă silabe directe şi inverse cu sunetele respective, solicitând pronunţia copilului. Se pronunţă apoi cuvinte în care sunetele la care se observă deformări se găsesc în poziţie iniţială, de mijloc şi finală. La sfârşit se pronunţă propoziţii care conţin sunete deficitare (de 2-3 ori) pentru a se evidenţia clar tulburarea. Se examinează şi combinaţii de consoane sau de vocale în diferite cuvinte.

        d.Examenul vocii. Se urmăreşte sonoritatea, tonalitatea, nuanţa, răguşeala, astenia vocală, rezonanţa, disfonia, rinolalia.

        e.Examinarea structurii gramaticale. Se realizează observând formarea propoziţiilor simple (2-4 cuvinte) corecte în vorbirea spontană sau reprodusă.

        f.Examinarea vocabularului activ. Se realizează prin observarea volumului de cuvinte folosite în povestire şi vorbirea independentă a substantivelor, verbelor şi adjectivelor.

 

 

 

  
Programare