ROmedic Cabinete medicale Galati Cabinete Logopedie Logopedie Galati

Nevoi și temeri la pubertate

NEVOI ŞI TEMERI SPECIFICE LA PUBERTATE


Uneori părinţii întâmpină dificultăţi atunci când doresc să-i implice pe preadolescenţi în diverse activităţi. Elias, M., Tobias,S., şi Brian,.F. (2007) consideră că există şapte principii care pot facilita acest demers.
Fiecare principiu corespunde de fapt unei nevoi profunde a copilului:
1. Relaţie – preadolescentul are nevoie să poată discuta despre experienţa lui cu adulţii sau alţi tineri aflaţi în situaţii similare;
2. Recunoaştere – preadolescentul are nevoie de aprecierea contribuţiilor, spiritului de iniţativă, participării active, originalităţii sale;
3. Respect – preadolescentul are nevoie de sentimentul de a fi important pentru colegi, ca persoană, dar şi datorită eforturilor depuse;
4. Roluri – preadolescentul are nevoie de a-şi dezvolta sentimentul de a fi necesar şi util, în situaţiile în care activităţile şi responsabilităţile la care participă au fost clar definite;
5. Recompense – preadolescentul se va implica în activitate dacă percepe un oarecare beneficiu fie material, fie moral;
6. Rezultate – pentru preadolescent contează realizările, produsul vizibil şi tangibil al muncii depuse;
7. Relevanţă – preadolescentul are nevoie de sentimentul că munca depusă face parte dintr-un tot, dintr-un efort care înseamnă ceva pentru viaţa de familie sau pentru comunitate.
Preadolescentul are o serie de temeri legate de nesatisfacerea nevoilor lui:
• teama de a nu fi luat în seamă, de a fi considerat încă prea mic, de a nu fi suficient apreciat;
• teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, marginalizat, repezit;
• teama de a nu fi pedepsit pentru că nu a răspuns exigenţelor adultului;
• teama de a nu se cunoaşte prea bine, de a nu şti încă cine este, aceasta putând determina fie subaprecierea, fie supraaprecierea;
• teama de banal, obişnuit, tradiţional.

 
Programare