UPDATE Basescu: In legea sanatatii nu veti gasi nicio referire la privatizarea ambulantei de stat sau a SMURD-ului

Data publicării: 12-01-2012

Preşedintele Traian Băsescu a declarat miercuri că în capitolul referitor la serviciul de urgenţă din proiectul noii legi a sănătăţii nu se găseşte nicio referire la privatizarea ambulanţei de stat sau a SMURD-ului.
"În acest capitol nu veţi găsi nicio referire la privatizarea ambulanţei de stat sau a SMURD-ului. (...) Acest proiect de lege va fi pus şi pe site-ul Preşedinţiei, pentru că pare a fi un site mai accesat decât cel al Ministerului Sănătăţii", a spus şeful statului, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.
De altfel, şeful statului l-a rugat pe purtătorul de cuvânt, Valeriu Turcan, să le ofere jurnaliştilor prezenţi la conferinţă textul capitolului referitor la serviciul de urgenţă, pentru ca, spune preşedintele, cei care vorbesc despre legea sănătăţii să o facă "în cunoştinţă de cauză".

Prezentăm integral prevederile din proiectul de lege referitoare la acest subiect:

TITLUL V

SISTEMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE URGENŢĂ ŞI DE PRIM AJUTOR CALIFICAT

Cap. 1
Dispoziţii generale

Art. 64
(1) În sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:
a) sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat - ansamblul de structuri, forţe, mecanisme şi relaţii, organizate după aceleaşi principii şi reguli, care utilizează proceduri integrate de management specializat şi/ sau calificat;
b) asistenţă integrată de urgenţă - asistenţa asigurată de instituţiile medicale omologate de către Ministerului Sănătăţii pentru participarea la sistemul naţional de asistenta medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, instituţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/ sau din structura autorităţilor publice locale, precum şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru apel unic de urgenţă 1-1-2. Ea include ansamblul de măsuri şi activităţi cu caracter logistic, tehnic şi medical, destinate în principal salvării şi păstrării vieţii
c) asistenţă medicală de urgenţă - ansamblul de măsuri şi activităţi cu caracter logistic şi medical furnizate în situaţiile în care amânarea acestora sau lipsa furnizării lor pot cauza moartea sau deteriorarea permanentă a stării de sănătate a persoanei care necesită îngrijire;
d) primul ajutor de bază - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor echipamente specifice acestui scop.
e) primul ajutor calificat - efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută, de către personal paramedical care a urmat cursuri speciale de formare şi care are în dotare echipamentele specifice acestui scop, funcţionând sub formă de echipe de prim ajutor într-un cadru instituţionalizat;
f) urgenţă medicală - accidentarea sau îmbolnăvirea acută, care necesită acordarea primului ajutor calificat şi/ sau a asistenţei medicale de urgenţă, la unul sau mai multe niveluri de competenţă, după caz. Ea poate fi urgenţă medicală cu pericol vital, unde este necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenţie în faza prespitalicească, continuând îngrijirile într-un spital, sau urgenţă medicală fără pericol vital, unde îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse prespitaliceşti, la un furnizor de servicii medicale autorizat sau, după caz, la un spital.
g) Personalul paramedical - personalul fără pregătire medicală, instruit special la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activând în echipe de prim ajutor într-un cadru instituţionalizat.

Cap. 2
Primul ajutor de bază şi primul ajutor calificat
Art. 65
(1) Acordarea primului ajutor de bază, fără echipamente specifice, se efectuează de către orice persoană instruită în acest sens sau de către persoane fără instruire prealabilă, acţionând la indicaţiile personalului specializat din cadrul dispeceratelor medicale de urgenţă sau al serviciilor de urgenţă prespitalicească de tip SMURD şi serviciului de ambulanţă având ca scop prevenirea complicaţiilor şi salvarea vieţii până la sosirea unui echipaj de intervenţie.
(2) Fiecare cetăţean are obligaţia să anunţe direct sau să se asigure că un caz de urgenţă a fost anunţat deja, la numărul unic de urgenţă 1-1-2, înainte sau concomitent cu acordarea primului ajutor, fiind obligat să respecte indicaţiile specializate oferite de personalul dispeceratului de urgenţă.
(3) Persoanele fără pregătire medicală care acordă primul ajutor de bază în mod voluntar, pe baza indicaţiilor furnizate de un dispecerat medical sau a unor cunoştinţe în domeniul primului ajutor de bază, acţionând cu bună-credinţă şi cu intenţia de a salva viaţa sau sănătatea unei persoane, nu răspund penal sau civil.
(4) Primul ajutor calificat se acordă într-un cadru instituţionalizat, de echipe aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi structuri ale Ministerului Sănătăţii
(5) Formarea şi certificarea personalului specializat în acordarea primului ajutor calificat se va efectua pe baza unei metodologii stabilite de către Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
(6) Salvamontul, Salvamarul, Jandarmeria Montană, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă din subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi alte instituţii publice similare pot avea personal instruit în primul ajutor calificat, care acţionează în cadrul misiunilor specifice de salvare asigurate de aceste instituţii.
(7) Personalul paramedical nu răspunde penal ori civil, după caz, dacă se constată, potrivit legii, îndeplinirea de către acesta, cu bună-credinţă, a oricărui act în legătură cu acordarea primului ajutor calificat, cu respectarea competenţei acordate, protocoalelor şi procedurilor stabilite în condiţiile legii.
(8) Primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la, venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical.

Cap. 3
Asistenţa medicală de urgenţă
Art. 66
(1) Asistenţa integrată de urgenţă prespitalicească include misiunile de salvare terestră, aeriană şi navală.
(2) Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească terestră din cadrul sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat este asigurată de servicii de ambulanţă omologate de Ministerul Sănătăţii, precum şi de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a spitalelor omologate prin ordin al ministrului sănătăţii în acest sens
(3) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de ambulanţă ce nu se încadrează în prevederile de la alineatul (2) se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
(4) Ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii pot avea în administrarea lor servicii proprii de ambulanţă. Modul de organizare a acestora se stabileşte prin norme aprobate de către ministerul sau instituţia în structura căreia funcţionează serviciul de ambulanţă, cu avizul ministerului sănătăţii.
(5) În spitale pot opera unităţi proprii de transport sanitar medicalizat, pentru transportul interclinic al pacienţilor proprii, precum şi al nou-născuţilor aflaţi în stare critică. Modul de organizare şi funcţionare a acestor unităţi se va stabili prin norme aprobate de către Ministerul Sănătăţii.
(6) Echipajele de salvare aeriană şi navală funcţionează conform reglementărilor specifice prevăzute de lege.
(7) Asistenţa de urgenţă prespitalicească din cadrul sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat este coordonată de dispeceratele medicale specializate, utilizând infrastructura Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
(8) Asistenţa medicală de urgenţă spitalicească din cadrul sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat este asigurata în unităţi şi compartimente de primiri urgenţe din structura spitalelor. Ministerul Sănătăţii omologhează periodic UPU şi CPU incluse în structura sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
(9) Spitalele care nu se încadrează în prevederile de la alineatul (8), indiferent de forma de organizare a structurilor de urgenţă (UPU, CPU sau camera de gardă) sau forma de proprietate, au obligaţia de a acorda, în limitele competenţelor, asistenţa medicală de urgenţă pentru pacienţii ce prezintă o urgenţă medicală, până la rezolvarea stării de urgenţă, sau după caz, până la internarea sau transferul acestora în condiţii de siguranţă la un spital care are competenţa de diagnostic şi tratament a afecţiunilor prezentate de pacienţi.
(10) Asistenţa medicală de urgenţă se asigură, gratuit, tuturor pacienţilor indiferent de statutul de asigurat al acestuia.
(11) Spitalele din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a accepta transferul pacienţilor aflaţi în stare critică, dacă spitalul sau centrul unde se află pacientul respectiv nu are resursele umane şi/ sau materiale necesare acordării asistenţei de urgenţă în mod corespunzător şi definitiv şi dacă transferul este necesar în vederea salvării vieţii pacientului. Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
(12) Furnizorii de servicii medicale din cadrul sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă pot achiziţiona echipamente, autospeciale şi alte mijloace de intervenţie direct, în sistem leasing sau contractând credite având ca sursă de finanţare veniturile proprii şi/ sau bugetul de stat, precum şi alte surse prevăzute de lege, inclusiv donaţii şi sponsorizări.
(13) Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă medicală urgenţă şi prim ajutor calificat se reglementează prin hotărâre de guvern la propunerea ministerului sănătăţii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Cap. 4
Asistenţa de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre
Art. 67
(1) Asistenţa de urgenţă în cazul accidentelor colective, calamităţilor şi dezastrelor va fi coordonată de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv al municipiului Bucureşti, sau direct de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă conform planurilor naţionale aprobate.
(2) În cazul epidemiilor şi/ sau pandemiilor, coordonarea activităţii de intervenţie se face de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau de Comitetul pentru Situaţii de urgenţă al Ministerului Sănătăţii, după caz, potrivit legii.
(3) Pentru situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, se vor întocmi planuri de acţiune comune şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, care vor fi puse în aplicare la solicitarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
(4) În situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, acordarea asistenţei medicale de urgenţă la nivel spitalicesc se va face şi în unităţile spitaliceşti aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.
(5) În caz de accident colectiv, calamităţi naturale sau dezastre, serviciile de ambulanţă şi spitalele indiferent de modul de organizare sau proprietate ce nu au contract pentru servicii medicale cu asiguratori din sistemul asigurărilor sociale de sănătate au obligaţia de a efectua servicii medicale de urgenţă, la solicitarea comitetelor judeţene/ al municipiului Bucureşti, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii ori Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Contravaloarea cheltuielilor prestate ca urmare a acestor solicitări va fi decontată, la tarifele din sistemul de asigurări sociale de sănătate, din FNUASS, din bugetul de stat ori din bugetul local, potrivit dispoziţiilor legale.

Cap. 5
Finanţarea asistenţei medicale de urgenţă
Art. 68
(1) Finanţarea structurilor şi serviciilor medicale din cadrul sistemului naţional integrat de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, inclusiv a UPU şi CPU din spitalele omologate de către Ministerul Sănătăţii, se face de la bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale şi din alte surse în condiţiile legii; criteriile şi procedura de omologare sunt stabilite prin ordin al Ministrului Sănătăţii
(2) UPU, CPU din structura spitalelor ce nu se încadrează în prevederile de la alineatul (1) sunt finanţate din veniturile spitalului obţinute din contractul cu asiguratorul de sănătate în condiţiile legii.

Cap. 6
Dispoziţii finale
Art. 69
(1) Normele de aplicare a prevederilor prezentului titlu se aprobă prin hotărâre a guvernului la propunerea ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În scopul apărării dreptului cetăţenilor la sănătate, securitate şi viaţă, precum şi în scopul prevenirii şi limitării consecinţelor unei calamităţi naturale sau ale unui dezastru, personalului din cadrul serviciilor omologate de urgenţă spitaliceşti şi prespitaliceşti i se interzice participarea la greve sau la alte acţiuni revendicative menite să afecteze activitatea prin scăderea capacităţii de intervenţie sau a calităţii actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizaţii, în timpul programului de lucru, normal sau prelungit.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea juridică a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.
(4) Legislaţia secundară elaborată în baza Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, rămâne în vigoare în măsura în care nu contravine cu prezentul titlu.
Sursa: Agerpres, 12-01-2012, Vizualizari 1230
 Agentia Nationala de Presa Agerpres Stirile medicale sunt furnizate de Agentia Nationala de Presa "Agerpres", partenerul nostru pe sectiunea de Noutati si Stiri medicale.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.