ROmedic Cabinete medicale Iasi Cabinete Psihoterapie Psihoterapie Iasi

Lector univ DR Mihaila Monica

  • Specialitate:Psihologie
  • Competențe:Psihoterapie, consiliere de cuplu, dezvoltare personala si spirituala
  • Telefon:0724076855
  • Localitate:Iasi
  • Județ:Iasi

Va invitam si pe siteul oficial al Clinicii PsiHarmony www.cabinet-psihoterapie-psihologie-iasi.ro
Prezentare succinta
MONICA LUSIANA MIHAILA, LECTOR UNIV DOCTOR IN PSIHOTERAPIE, CURSURI POSTDOCTORALE, PSIHOTERAPEUT SPECIALIST ACREDITAT CPR , EXPERIENTA CLINICA DE 11 ANI SI MII DE CAZURI ASISTATE.AUTOR A TREI CARTI DE SPECIALITATE, NUMEROASE ARTICOLE IN REVISTE DE PRESTIGIU, ORGANIZATOR DE WORKSHOPURI PROFESIONALE.
Curriculum vitae
Informatii personale
Nume/Prenume MIHAILA(n.RACLARIU) MONICA LUSIANA
Adresa Iasi,
Telefon 0724076855
Fax -
E-mail cabinetpsiho@yahoo.com
Cetatenia româna
Data nasterii 13 iulie 1978
Sex feminin
Experienta profesionala
septembrie2002 - prezent -
Functia sau postul ocupat
1. Lector universitar doctor, Facultatea de Psihologie si Știintele Educatiei, Univ. "Petre Andrei" din Iasi
2. Psihoterapeut în cadrul "Cabinetului Individual de Psihologie Mihaila Raclariu Monica"
Principalele activitati si responsabilitati
1. Titular de curs: Introducere in Psihoterapie, PsihosomaticÇŽ, Psihoterapie ericksonianÇŽ(master), Elemente de psihosomaticÇŽ(master)
2.Sustinerea seminariilor de Psihoterapie, PsihosomaticÇŽ.
3.Coordonarea activitatii de practica.
4. Activitati de cercetare.
5.Psihoterapie, consiliere si testare psihologicÇŽ psihologia muncii, organizationalÇŽ si transporturilor(in cadrul cabinetului)
Numele si adresa angajatorului
Facultatea de Psihologie si Știintele Educatiei, Universitatea "Petre Andrei" din Iasi, str. Ghica Voda, nr.13, Iasi, România
Cabinet Individualde Psihologie Raclariu Monica, sos Nicolina 13
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
1. Î nvatamânt
2. Servicii psihologice
2002 - 2009
Functia sau postul ocupat
1. Asistent universitar, preparator universitar
2.Profesor scoala postliceala FEG
Principalele activitati si responsabilitati
1.Sustinerea seminariilor de Psihoterapie, Nosologie, Psihosociologia familiei, Psihologia personalitatii, Psihologii Speciale.
2.Coordonarea activitatii de practica
3.Activitati de cercetare.
Numele si adresa angajatorului
Facultatea de Psihologie, Asistenta Sociala si Sociologie, Universitatea "Petre Andrei"din Iasi, str. Ghica Voda, nr.13, Iasi, România
Educatie si formare
Calificarea / diploma obtinuta
Doctor în psihologie. Cursuri postdoctorale.
Domenii principale studiate / competente dobindite Psihoterapie
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si
Stiinte ale Educatiei
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare Master Interventie psihosociala si psihoterapie
Calificarea / diploma obtinuta Diploma de disertatie( media 10)
Domenii principale studiate / competente dobindite Cunostinte si abilitati de psihoterapie
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare
Universitatea " Al. I. Cuza ", Iasi ; Facultatea de Psihologie si
Stiinte ale Educatiei
2001-2003
Calificarea / diploma obtinuta Licentiat în psihologie( sef de promotie, media 9.89)
Domenii principale studiate / competente dobindite
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare
Universitatea " Al. I. Cuza ", Iasi ; Facultatea de Psihologie si
Stiinte ale Educatiei
1997-2001
Aptitudini si competente personale
Limba materna Româna
Limbi straine cunoscute
Nivel european (*) Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare
engleza bine bine bine bine
Competente si abilitati sociale Activitati didactice si de îndrumare în practica de specialitate;Capacitate empatica , de lucru în echipa si comunicare. Analiza si conducere la rezolvarea de conflicte psihologice.
Competente si aptitudini organizatorice 1.Organizarea si planificarea practicii de specialitate a studentilor.
Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului Abilitati de lucru în programele: Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS.
Competente si aptitudini artistice
Alte competente si aptitudini
Permis de conducere Categoria B, din 1998
Informatii suplimentare
2011 Cursuri postdoctorale IML Iasi
2006 Atestat de libera practica în psihoterapie.
2006 Psihoterapeut cu practicÇŽ independentÇŽ
2006 Dezvoltare si analiza personala în cadrul SPER
2006 Atestat de libera practica în psihologia muncii, practicant autonom
2003 Psihoterapeut cu practica sub supervizare.
2001-2003 Cursuri de formare în psihoterapie în cadrul scolii de Relaxare, hipnoza clinica si psihoterapie ericksoniana
Planul de pregatire doctorala individuala. Teza "Aspecte formative si curative ale terapiei ericksoniene" Coordonator Prof. Univ. Dr. N Mitrofan
Examene
1.Psihoterapie-echivalat
2.Psihopatologie-martie 2005
3.Psihologia personalitatii -noiembrie 2005
Referate
1.Caracteristicile terapiei ericksoniene-martie 2006
2.Proiect metodologic pentru abordarea terapiei ericksoniene-decembrie 2006
3.Rezultate partiale privind investigarea aspectelor formative si curative ale terapiei ericksoniene-aprilie 2007
2 iulie 2010 Prezentarea publica a lucrÇŽrii de doctorat.
24 noembrie 2010 rezolutie de confirmare a titlului de Doctor în psihologie nr 5729 a MECT
LISTA CARTILOR DE AUTOR:
1. Mihaila(n Raclariu) Monica Lusina," Psihoterapie ericksoniana. Valente formative si curative", 2011, Editura Performantica, Iasi (in curs de aparitie)
2. Raclariu MihailÇŽ Monica Lusiana "Psihoterapia afectiunilor psihosomatice", 2008, Ed. Performantica, Iasi
3. Raclariu Monica Lusiana "Elemente de psihoterapie aplicata", 2005,Editura CDRMO,Iasi
LISTA DE ARTICOLE PUBLICATE
1. Mihaila(Raclariu) Monica Lusiana, "O analiza psihologica a crizei identitare",2011,Simpozionul national Kreaticon,editia aVIIIa, Iasi, publicata în volumul de lucrari, Ed. Spioru Haret, Iasi , 663 pag
2. Raclariu Monica Lusiana, "Rolul expectantei în transa hipnotica. Diferente între elevi si studenti.", 2009, Simpozionul national Kreaticon,editia aVIa, Iasi, publicata în volumul de lucrari, Ed. Performantica, Iasi , 565 pag
3. Raclariu Monica Lusiana ,"Religiozitate si sugestibilitate la elevi si studenti", 2007, Simpozionul national Kreaticon,editia aIVa, Iasi, publicata în volumul de lucrari, Ed. Performantica, Iasi , 813pag
4. Raclariu Monica Lusiana," Psihoterapia integrativeÇŽ în obezitate", 2007, Sesiunea de comunicari stiintifice, Institutul de cercetari Socio-Umane, Gh.Zane, Iasi, publicata în volumul Idei si valorori perene în stiintele socio-umane, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 363 pag
5. Raclariu Monica Lusiana ,"Autodezvoltare si autocunoastere în rolul de parinte".Strategii psihoterapeutice, 2006, în anuarul Univ.Petre Andrei din Iasi Stiinte socioumane, Ed. Institutul European, Iasi, 583 pag
6. Raclariu Monica Lusiana ," Un model creativ de educatie parentala", 2005, Simpozionul national Kreaticon,editia aIIIa, Iasi,publicata în volumul de lucrari, Ed. Performantica, Iasi , 612pag
7. Raclariu Monica Lusiana," Educatia parentala-strategii si modele aplicative", 2005, Sesiunea de comunicari stiintifice, Institutul de cercetari Socio-Umane, Gh.Zane, Iasi, publicata în volumul Idei si valorori perene în stiintele socio-umane, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 392 pag
PARTICIPARI CU LUCRARE LA SESIUNI DE COMUNICARI, CONGRESE:
1.Simpozionul national cu participare internationala "Rolul familiei in educatia multiculturalÇŽ", dec 2010, Iasi
2. Sesiunea stiintificÇŽ" Dezvoltare psihosocialÇŽ si reconfigurare comunitarÇŽ. Fundalul romÇŽnesc al sincronizÇŽrii europene" iunie 2009, Iasi
3. Simpozionul national "Kreatikon", aprilie 2009, Iasi
4. Simpozionul national "Kreatikon", aprilie 2007, Iasi
5.Sesiunea stiintificÇŽ" Dezvoltare psihosocialÇŽ si reconfigurare comunitarÇŽ.Fundalul romÇŽnesc al sincronizÇŽrii europene", iunie 2007, Iasi
6.Sesiunea stiintificÇŽ" Comunicare si valoare", iunie 2007, Iasi
7. Simpozionul "Noi orizonturi de cercetare in Psihologie si Știintele Educatiei la începutul mileniului III", iunie 2006, Iasi
8. Sesiunea stiintificÇŽ" Dezvoltare psihosocialÇŽ si reconfigurare comunitarÇŽ.Fundalul romÇŽnesc al sincronizÇŽrii europene", iunie 2006, Iasi
WORKSHOPURI
1. " Profilul mediatorului în dezvoltarea competentelor interculturale", participant, 10 decembrie 2010
2. "Noua paradigma integrativa si interventia terapeutica, corporalitate si sexualitate", -participant, iunie 2010, Iasi
3. "Grupul experential creativ", participant, iunie 2010, Iasi
4. "Dezvoltare personalÇŽ unificatoare prin improvizatie dramaterapeuticÇŽ", iunie 2009, Iasi
5. ."Hipnoza clinica în psihoterapia socului posttraumatic" - organizator, 29 mai 2007,Iasi.
6. ."Atelier experential.Cunoasterea de sine si dezvoltare personala".- participant, 31 mai 2007,Iasi
7. ."Criza de cuplu si infedelitatea "-participant,30 mai 2007,Iasi
8. ."Hipnoza clinica si metafora ericksoniana în rezolvarea problemelor"- coorganizator, 20 iunie 2006,Iasi
9. ."Tehnici de interventie în psihoterapia familiei.Cum putem obtine satisfactii maritale reale".- participant, 8 iunie 2006, Iasi
10. ."Orientarea experienteala în psihoterapie"- participant, 22 iunie 2006, iasi
Structuri si organizatii profesionale:
1. Asociatia Psihologilor din România- membru
2. Colegiul Psihologilor din România- membru
3. Federatia Româna de Psihoterapie-membru
4. Asociatia de relaxare, hipnoza clinica si psihoterapie ericksoniana-membru
5. Asociatia romanÇŽ de interventie psihologicÇŽ, psihoterapeuticÇŽ si medicalÇŽ- presedinte

 
Programare