ROmedic Cabinete medicale Bucuresti Cabinete Psihoterapie Psihoterapie Bucuresti

Ghid pentru pacientii asigurati

Autor: Continut preluat de pe situl CASMB
Accesați fișierul [format doc]
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR ASIGURATI

Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

Drepturile asiguratilor:
- sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile legii si ale contractului-cadru;
- sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita/prefera;
- sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
- sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
- sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
- sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
- sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
- sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
- sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
- sa beneficieze de dispozitive medicale;
- sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
- sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
- sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
- sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor:
- sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
- sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
- sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
- sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
- sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Confidentialitatea informatiilor
Fiecare pacient are dreptul la confdienţialitatea informaţiilor privind starea sa de sănătate, diagnosticul formulat şi metodele de tratament, dar şi la respectarea intimităţii pe parcursul desfăşurării examinărilor, consultaţiilor şi tratamentelor medicale şi chirurgicale.
De asemenea, toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Dreptul la demnitate
Pacientului trebuie să i se respecte dreptul la intimitate, dreptul la dreptul la tratament împotriva durerilor, dreptul la un sfârşit demn, protecţia integrităţii corpului, respectarea vieţii private şi principiul nediscriminării.

Dreptul la îngrijiri medicale
Pacienţii au dreptul la tratament şi îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.
Pacienţii au dreptul de a fi respectaţi ca persoane fără nicio discriminare.
Pacienţii au dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie medicală.
Pacienţii au dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi , în scris, răspunderea pentru decizia sa (urmările refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului).

Calitatea de asigurat trebuie demonstrata furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.


GHID PRACTIC PENTRU PERSOANELE ASIGURATE (extras)

1. Pentru a va inscrie la un medic de familie

1.1. Va trebui sa va decideti asupra medicului de familie din partea caruia doriti sa beneficiati de asistenta medicala.
- asistenta medicala primara se asigura numai de catre medicul de familie

1.2. Dupa ce v-ati decis asupra medicului de familie care va va acorda asistenta medicala si care se afla in relatii contractuale cu casa de asigurari de sanatate veti face acestuia dovada platii sau scutirii de la plata contributiei la FNUASS.

ATENTIE!
Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai multi medici de familie. In caz contrar, nu veti mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevazute in Legea asigurarilor de sanatate.

2. Pentru a va schimba medicul de familie

Conditie:
- schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog nu se poate face decat dupa cel putin 6 luni de la ultima inscriere

Pentru schimbarea medicului, va trebui sa obtineti acceptul noului medic la care va veti prezenta cu actele necesare inscrierii la medicul de familie. De asemenea, va trebui sa-i comunicati acestuia numele fostului medic la care ati fost inscrisi. Noul medic va trebui sa transmita casei de asigurari si fostului medic faptul ca v-a preluat in evidenta sa.

3. Pentru a beneficia de asistenta medicala

Conditii:
- trebuie sa fiti inscrisi la un medic de familie
- cu exceptia urgentelor, asiguratii trebuie sa prezinte medicului caruia i se adreseaza acte ce constituie dovada achitarii sau scutirii de la plata contributiei la asigurarile de sanatate

Medicul de familie este prima persoana pe care trebuie sa o consultati pentru a beneficia de asistenta medicala. In functie de situatie, medicul de familie va poate acorda o trimitere catre medicul specialist sau, direct, pentru internarea in spital.

Medicul specialist va va face unele consultatii sau analize mai amanuntite. De asemenea, daca e cazul, el va poate acorda trimiterea catre internarea in spital.

Important!
Nu uitati ca majoritatea cazurilor pot fi rezolvate la nivelul medicului de familie sau la medicul specialist. Nu toate afectiunile necesita internarea in spital.
Urgentele (servicii de urgenta) :
Pentru situatiile de urgenta va puteti prezenta la orice medic, din orice unitate medicala, fara nici un fel de trimitere si fara nici un alt document. Totusi, daca se poate, e recomandabil ca mai intai sa va adresati (direct sau telefonic) medicului familie.

4. Pentru a obtine retete compensate sau gratuite

Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala eliberata de medicii care sunt in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala se aproba prin hotarare a Guvernului. In lista se pot include numai medicamente prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

Conditie:
- trebuie sa fiti inscris la un medic de familie

Primul lucru pe care trebuie sa-l faceti, este sa va prezentati la medicul de familie. In urma consultatiei, daca este cazul, acesta va va elibera reteta cu medicamentele compensate sau gratuite de care aveti nevoie.

In unele situatii, medicul de familie va poate da o trimitere catre un medic specialist care, in urma unor consultatii de specialitate, va va acorda reteta corespunzatoare sau va completa o scrisoare medicala pentru eliberarea retetei de catre medicul de familie.
In situatia in care asiguratul renunta la anumite medicamente cuprinse in prescriptia medicala, acestea se anuleaza, nefiind permisa eliberarea altor medicamente din farmacie in cadrul sumei respective.
Primitorul semneaza de primirea medicamentelor pe prescriptia medicala, pe care se mentioneaza numele, prenumele, adresa completa, seria si numarul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberarii.

ATENTIE!
Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile.
Pentru afectiunile cronice considerate caz nou in prima luna de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, dupa care se aplica reglementarile de mai sus privind bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicala eliberata de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.

Prescriptia medicala pentru cazurile cronice este valabila maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar in afectiunile acute si subacute prescriptia medicala este valabila in mediul urban numai in primele 24 de ore de la prescriere, iar in mediul rural 48 de ore.

6. Pentru a plati asigurarea de sanatate

Pentru persoanele salariate, se achita o contributie de 6,5% din venitul brut, la care se adauga contributia angajatorului de 7% din fondul de salarii. Obligatia retinerii si virarii contributiei revine persoanelor fizice sau juridice care angajeaza personalul salariat.
Pentru pensionari, beneficiari ai ajutorului de somaj, beneficiari ai alocatiei de sprijin, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se retine o data cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza, de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi.
Persoanele care nu se incadreaza in categoriile de mai sus, dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, achita direct la sediul casei de asigurari de sanatate o contributie in valoare de 6,5% calculata la salariul minim brut pe economie. Aceasta contributie se achita pe baza unei adeverinte eliberate de administratia financiara in raza careia domiciliaza, din care sa reiasa ca nu figureaza in evidente cu venituri impozabile, sau pe baza unei declaratii pe propria raspundere data in fata unui notar public. Cei care nu si-au platit asigurari de sanatate conform legii, datoreaza sumele si penalizarile aferente.

Pentru asiguratii CASMB, plata asigurarilor de sanatate se face la urmatoarele adrese:
- persoanele fizice domiciliate in sectoarele 1, 2, 3 si 4 si persoanele juridice din sertoarele 1 si 2 la sediul CASMB Mosilor Calea Mosilor, nr. 274, etaj 2, Bucuresti, cladirea "Nufarul";
- persoanele juridice cu sediul in sectoarele 3 si 4 la sediul CASMB Vitan din Calea Dudesti, nr. 104 - 122, sector 3, Bucuresti, in incinta Policlinicii Vitan;
- persoanele fizice domiciliate in sectoarele 5 si 6 si persoanele juridice din sertoarele 1 si 2 la sediul CASMB Gorjului din Intrarea Capelei nr. 9-11, sector 6, Bucuresti.

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor de asigurari de sanatate in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţă, eliberat de CAS, potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:
a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de naştere, după caz;
b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani: act de identitate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student;
c) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului: act de identitate, document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social;
d) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
e) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ai Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare: act de identitate, documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap: act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;
g) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni: act de identitate, adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate, declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
h) pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului - pentru lăuze, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară;
i) pentru persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, actul de identitate şi decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de Direcţia de Muncă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucureşti;
j) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, actul de identitate şi carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii, adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, din care să rezulte că se află în această situaţie;
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, actul de identitate şi adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;
m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari, actul de identitate, cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, precum şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;
n) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana.

Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa eliberată de angajatori. Termenul de valabilitate a adeverinţei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.