11738

Mr. Nick

Acest utilizator poartă marca de "Colaborator pe Forumul ROmedic" și are identitate confirmată de medic sau alt tip de terapeut (psiholog, dietetician, kinetoterapeut etc).

Terapeut Niculae Nicuşor

  • Profesie: Practician/Terapeut în Medicină complementară și alternativă cu competență în terapii complementare
  • Specialitatea: Medicina naturista, complementara, alternativa
  • Competențe: Nutriție, Diete, Stil de viață, Fitoterapie/Apiterapie
  •  
  • Loc de muncă: Online
  • Website: www.facebook.com/TerapeutNiculaeNicusor
E-mail de contact: terapeut.niculaenicusor@gmail.com


Stimate domn sau Stimată doamnă,
Oricine ați fi, trebuie să știți că boala, în general, este o enigmă care trebuie dezlegată nu doar din perspectivă strict biologică, ci și din perspectivele psiho-mentală, respectiv spirituală/duhovnicească. Sănătatea optimă este o stare de armonie completă între trup, minte și suflet. Problemele de sănătate pot fi atât de profunde, încât nu se pot ameliora sau trata oricum, fără a fi investigate și înlăturate cauzele (factorii determinanți, favorizanți și de risc, precum și terenul sau particularitățile specifice de reacție ale organismului) care stau la baza acestora. "Înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este pregătit să renunțe la ce l-a îmbolnăvit", spuse cândva nimeni altul decât eruditul și emeritul Hipocrate (460 – 370 î.Hr.), recunoscut ca părintele medicinei. În mod clar, Hipocrate se referea și la cauze, care pot fi extraordinar de diverse: infecții acute sau cronice insidioase cu bacterii, viruși, fungi sau paraziți, radiații ionizante și neionizante (ex.: raze gamma, raze x, electromagnetice, nucleare, etc.), metale grele și alte toxine/neurotoxine (precum xenobioticele), traume psihologice dobândite pe parcursul vieții sau congenitale (transmise copilului încă din viața intrauterină, de la mamă, tată și chiar de la strămoși, pe linie genealogică, prin memorii celulare distructive), mentalitate, obiceiuri, convingeri și credințe eronate și toxice (inclusiv superstiții) care pot schimba dinamica organismului în profunzime, alimentație dezechilibrată și nesănătoasă, dereglări biofotonice, carențe/deficiențe nutriționale, insuficiențe de organe care conduc la manifestări psihosomatice, factori de mediu nocivi/nefavorabili, dezechilibre spirituale/duhovnicești/sufletești dobândite în timpul vieții sau congenitale (din naștere, transmise pe linie genealogică, de la părinți sau strămoși), poluarea, stresul psihologic și oxidativ, epigenetica, unele vicii, etc.). Orice boală are una sau mai multe cauze, iar orice cauză, odată identificată, poate fi înlăturată prin măsurile adecvate, dispărând împreună cu aceasta și efectele sale nocive, respectiv simptomele sau semnele subiective/obiective care fac parte din tabloul său clinic. Unele boli, puține la număr, sunt unicauzale, însă altele, cea mai mare parte dintre acestea, sunt multicauzale, multisistemice și multidimensionale.
"Să vrei să fii vindecat este începutul vindecării!", spuse filozoful Seneca.
Să aveți grijă de trup, minte și suflet este mai ușor doar dacă aveți voință fermă și puternică, și știți ce să faceți. Voința și informația vă dau o putere extraordinară. Dar lucrurile pe Pământ nu sunt nici pe departe ideale. În timp ce lumea în care trăim este de multe ori crudă, nedreaptă și de neînțeles, iar boala și neajunsurile vieții ne pot îndurera și umili, uneori chiar prăbuși, să nu uitați faptul că nu vi s-ar fi oferit niciodată darul vieții, care are sănătatea drept cea mai mare binecuvântare, dacă Dumnezeu nu ar fi îmbogățit cufărul Naturii cu nenumărate remedii, unele ascunse în seva rădăcinilor din pământ și în plantele de pe câmpuri și din păduri, altele colectate și elaborate de harnicele și minunatele albine - capabile să vă stimuleze activarea resurselor directe sau indirecte de echilibrare, fortifiere și vindecare ale organismului, resurse care pot conduce, în funcție de stilul dv. de viață cotidian și de gradul de înlăturare a cauzelor profunde patologice, la menținerea sau îmbunătățirea statusului sănătății dv., la care aveți dreptul. Natura este creația lui Dumnezeu, iar remediile sale sunt unele dintre mâinile prin care El vă poate veni în ajutor. Nu în zadar Hipocrate a spus: "Fie ca hrana să-ți fie medicament (aliment funcțional) și medicamentul hrană (nutraceutic)".
Foarte mulți dintre noi nu ne dăm seama de cât de importantă este sănătatea decât în momentul în care o pierdem. Vă rog să faceți 3 exerciții simple. Vă aduceți aminte cele mai frumoase clipe trăite datorită sănătății care v-a permis să le experimentați? Ați vrea să uitați cele mai urâte clipe trăite din cauza unei suferințe crunte care a implicat una sau mai multe boli? Nu ați îndrăzni să vă închipuiți cum ar fi să fiți teribil de bolnav/ă și să nu vă puteți bucura de absolut nimic, săptămâni, luni sau ani la rând? Aceste 3 exerciții vă demonstrează cât de importantă este sănătatea și de ce este atât de importantă. Însă sănătatea adevărată nu este cea "simplă, unilaterală, extrem de fragilă, aparentă", ci cea "optimă, holistică, multilaterală, robustă", care presupune, desigur, echilibrarea întregii dv. ființe, la toate nivelurile. Pentru a obține o sănătate optimă, holistică - o restabilire a echilibrului funcțional adaptativ al triadei trup-minte-suflet - printr-un model nou de gândire și o abordare diferită, complexă, trebuie să știți și să înțelegeți faptul că dv. nu vă rezumați doar la carne și oase, ci sunteți un adevărat "univers" de gânduri, cuvinte, energie, vibrație, frecvență, culoare, informație, emoții și, mai presus de toate, (biofotoni), adică lumină - toate acestea încununate de un suflet care, într-un anumit moment, se va întoarce Acasă, la Sursă, la Creator, la Dumnezeu. "Omul este, esențialmente, o ființă de lumină". Această afirmație istorică, din anii ‘70, confirmată științific, îi aparține renumitului biofizician Fritz Albert Popp, recunoscut ca tată al biofotonicii(1). Practic, cercetările științifice recunosc faptul că omul este creația lui Dumnezeu - o lumină din Lumină care trăiește și supraviețuiește cu lumină și care chiar emană lumină. Într-un mod, poate, uluitor pentru mulți dintre noi, hrana noastră este alcătuită, în afară de proteine, glucide, lipide, fibre, etc., și din biofotoni. Remediile din Natură, brute (crude, neprocesate termic), de la plante (legume, fructe, leguminoase, plante medicinale, etc.) până la minunatele produse apicole (propolis, polen, lăptișor de matcă, etc.), sunt atât un cocktail de compuși bioactivi chimici naturali (polifenoli, peptide, etc.), cât și un cocktail de biofotoni, adică lumină, cu care noi, oamenii, dar și celelalte vietăți de pe Pământ, ne hrănim ori de câte ori consumăm produse naturale crude. Biofotonii, deci lumina, joacă roluri esențiale, printre altele: facilitează comunicarea între celule, coordonează procesele metabolice și stochează și transferă energia, dar Popp (2007) și Van Wijk (2014) merg mai departe, sugerând faptul că aceștia pot juca un rol chiar în procesele deosebit de complexe ale conștienței și conștiinței noastre(2).
Menținerea sau îmbunătățirea sănătății globale, holistice, în condițiile în care omul este o ființă atât de complexă, este dependentă în totalitate de starea triadei trup – minte – suflet. La fel de importante precum biochimia, biofotonica, energetica și funcționalitatea organelor și circuitelor trupului sunt și starea și igiena minții și a sufletului, care au un răsunet în tot organismul și nu ar trebui neglijate dacă se dorește menținerea sau îmbunătățirea sănătății. Nu mai reprezintă un secret faptul că obiceiurile, convingerile și credințele greșite și toxice, inclusiv superstițiile nocive (o mentalitate eronată, în general) pot schimba în sens negativ dinamica organismului în profunzime, și că traumele psihologice dobândite pe parcursul vieții sau congenitale (transmise copilului încă din viața intrauterină, de la mamă, tată, bunici și chiar de la strămoși, pe linie genealogică, prin memorii celulare distructive), pot fi atât de puternice încât produc, printre altele, lanțuri emoționale care conduc la îmbolnăvire și la oprirea procesului de dezvoltare personală(3,4), deci o igienizare psihică, respectiv o igienizare a "mentalului colectiv celular" sunt categoric necesare. Mintea trebuie detoxifiată, hrănită cu informație benefică, armonizatoare, și echilibrată inclusiv prin optimizarea biochimiei, energeticii și biofotonicii trupului, prin detoxifiere sistemică, nutriție echilibrată, sănătoasă, restaurare și echilibrare a florei intestinale și globale, printre altele, iar mentalul colectiv celular trebuie "resetat" prin ștergerea memoriilor celulare distructive. Nu în zadar se spune: minte sănătoasă în corp sănătos. În același timp, îmbunătățirea igienei spirituale/duhovnicești, a grijii față de Suflet este esențială. Dezechilibrele spirituale/duhovnicești dobândite în timpul vieții sau congenitale (din naștere, transmise pe linie genealogică, de la părinți, bunici sau strămoși) ar trebui luate în calcul foarte serios, nesubestimate, și înlăturate prin remedii spirituale: rugăciune, post, iubire, compasiune, fapte bune necondiționate, etc. Menținerea sau îmbunătățirea igienei spirituale/duhovnicești și a sănătății globale prin apropierea de Dumnezeu, în măsura în care poate fiecare, în mod echilibrat, este necesară pentru Suflet în contextul sănătății holistice, la nivel de întreg. Practic, științific, omul este o ființă de lumină ale cărei arii multiple în forul său interior cu reflexie în exterior sunt conectate între ele. Omul este un univers complex care trebuie analizat și evaluat în întregime, în mod egal, la nivelul tuturor părților sale distincte dar unite între ele: sárx = carne (materie), sōma = trup (forma organizată a lui sárx), psyhè = suflet, sediul afectelor, pnēuma = duh/spirit (partea superioară, fină, a lui psyhè, a sufletului), noūs = minte, raţiune (partea superioară a spiritului şi cea mai fină a sufletului). Sfântul Pavel vorbea despre o "despărţitură între suflet şi spirit/duh". Cu toate că sufletul şi spiritul omului sunt din aceeaşi substanţă și că acestea nu se pot confunda, sufletul și spiritul nu sunt două entități diferite, ci una singură(5). Pe acest principiu, omul este un TOT, un EU care trebuie văzut, sondat și echilibrat în ansamblu pentru menținerea sau îmbunătățirea stării sale de sănătate. În condiții atât de complexe, în care omul este suma unui cumul impresionant de factori, constante și variabile, motivația de a aborda orice problemă de sănătate într-o manieră profesionistă, responsabilă și holistică (integrală), este justificată și chiar obligatorie.
În baza acestui fundament, am creat special un chestionar pentru consultanță holistică în medicină naturistă/complementară, unic în România, absolut necesar pentru persoanele care doresc o abordare care se adresează întregii game de factori fizici, emoționali, mentali, sociali, spirituali și de mediu care influențează sănătatea, având în vedere întreaga ființă umană, cu sistemele sale interconectate, în acord cu legi, inclusiv ale Naturii, guvernate de Dumnezeu. Rezultat în urma aprofundării timp de 3 ani de zile a unei laturi aparte a literaturii științifice medicale de specialitate deosebit de vaste, chestionarul este, practic, o anchetă de mare amplitudine realizată prin intermediul unui set impresionant și complex de întrebări foarte bine gândite, corelaționate, care sondează în întregimea potrivită, neepuizând, cele mai importante aspecte ale stării de sănătate globale a persoanei care solicită consultanța, aspecte precum: indici metabolici, tendințe ale organismului, factori determinanți, favorizanți și de risc, particularități specifice de reacție ale organismului, status psiho-mental, funcții organice, igienă spirituală/duhovnicească, erori majore de stil de viață, greșeli de alimentație, diverse particularități evolutive, corelația și conectarea dintre diferite componente ale stării de sănătate versus boală printre care și: activitate fizică-baie de natură (soare, lumină, pământ, copaci, etc.)-hidratare-somn, nutriție-epigenetică-detoxifiere-longevitate, intestine-floră intestinală-digestie-sistem imunitar, infecții-toxicitate-carențe-inflamație, poluare-dereglări biofotonice-insuficiențe de organe-psihosomatizare, stres psihologic și oxidativ-mitocondrii-îmbătrânire prematură-metabolism dereglat, memorii celulare distructive-mentalitate eronată-lanțuri emoționale-vindecare emoțională, printre altele, în oglindire directă cu istoricul medical (anamneză), simptomele/semnele subiective și obiective din prezent, diagnosticele clinice din prezent și elaborarea strategiei terapeutice optime, complexe, holistice, personalizate, adaptate fiecărei persoane în parte. Chestionarul devine la final, dacă este completat corespunzător cu răspunsuri/informații valide/corecte, un dosar amplu inedit - o imagine de ansamblu a organismului. După completarea integrală și trimiterea acestuia înapoi la mine, pentru analiză, interpretare și evaluare, eu voi realiza un raport, în maxim 14 zile lucrătoare, total confidențial, mai mult sau mai puțin complex, furnizat ulterior prin e-mail, menit să ofere, printre multe altele, soluții terapeutice, naturiste/complementare, 100% naturale, moderne, de foarte înaltă calitate, holistice, sinergice, în acord cu noile descoperiri publicate în literatura științifică de specialitate, pentru menținerea sau îmbunătățirea statusului sănătății globale: trup - minte - suflet.
Cui se adresează acest chestionar? Tuturor persoanelor sănătoase și bolnave deopotrivă care doresc o evaluare holistică, profundă și amănunțită a stării de sănătate, în regim complementar, precum și indicații terapeutice personalizate, bazate pe cercetări științifice valide, pentru menținerea sau îmbunătățirea sănătății în mod optim și sustenabil (durabil), multilateral, multidimensional, multisistemic. Consultanța holistică în medicină naturistă/complementară este disponibilă pentru îmbunătățirea sănătății în orice tulburare/boală, de la o acnee până la orice tip de cancer, autism și schizofrenie.
În drumul dv. spre menținerea sau îmbunătățirea sănătății, eu vă pot fi alături în cel mai profesionist și holistic mod posibil, fapt pentru care, dacă doriți, puteți solicita chestionarul la adresa mea de e-mail: terapeut.niculaenicusor@gmail.com. Sănătatea este foarte importantă, faceți tot posibilul să v-o mențineți sau să v-o îmbunătățiți, pentru că în lipsa ei totul poate deveni chiar... inuman.

Cu respect, Niculae Nicușor (cunoscut ca Mr. Nick),
Terapeut în/de Terapii Complementare (Nutriție, Diete, Stil de Viață, Fitoterapie/Apiterapie), Teolog, Specialist în Știința Mediului, Ambasador al Naturii și al Sănătății holistice.
_______
Copyright text: Niculae Nicușor, toate drepturile sunt rezervate. Textul de mai sus, înregistrat cu dovadă i-DEPOT la oficiul BOIP (Benelux Office for Intellectual Property), se află sub protecția drepturilor de autor, este proprietate intelectuală privată. Bibliografie: 1(Fritz-Albert Popp, L.V. Beloussov, Integrative Biophysics: Biophotonics, Springer, 2010), 2(Henk Kieft, Light in plant and animal, the practical use of bio-photons, 2018, gaiacampus.com), 3(Myriam Brousse, Valerie Peronnet, Corpul nu uită. Philobia, 2019; Myriam Brousse, Corpul ne vorbește, Philobia, 2021), 4(Bruce Lipton, The Biology of Belief. Hay House Inc., 2016), 5("Omul este trup şi suflet. ADN-ul, codul vieţii biologice", articol semnat de Eugen Gantolea, crestinortodox.ro).