Chistul de cordon spermatic (hidrocelul de cordon spermatic)

Chistul de cordon spermatic sau hidrocelul de cordon spermatic este o colecție lichidiană care apare la nivelul canalului inghinal ca urmare a unui defect de obliterare a canalului peritoneo-vaginal. (1, 4)

Noțiuni de anatomie și embriologie
În timpul vieții intrauterine, în săptămâna 12, la nivelul peritoneului parietal se dezvoltă o formațiune sacciformă ce se extinde antero-inferior și este denumită canal peritoneo-vaginal sau processus vaginalis (echivalentul canalului Nuck la fetițe); apare ca urmare a migrăriiii gubernaculum testis din regiunea retroperitoneală spre inelul profund al canalului inghinal, iar apoi, în timpul lunilor 7, 8 și 9, testiculul coboară prin canalul inghinal în scrot, iar gubernaculul regresează.

Odată definitivat procesul de coborâre testiculară, canalul peritoneo-vaginal se obliterează prin apariția unor inele de scleroză și atrofie. După obliterare, porțiunea scrotală a canalului peritoneo-vaginal va forma tunica vaginală a testiculului. Tunica vaginală testiculară este constituită din două foițe, o foiță viscerală care acoperă testiculul, aflându-se în contact cu albugineea testiculară și o foiță parietală, între care se formează o cavitate virtuală ce devine reală în momentul umplerii cu lichid. Aproximativ 20% din populație se naște cu canalul peritone-vaginal permeabil, acesta închizându-se în cursul primului an de viață. (5, 6, 7)

Epidemiologie

Anomaliile de obliterare ale canalului peritoneo-vaginal apar la aproximativ 3% dintre nou-născuții la termen, cu predominanță masculină, mai frecvent pe partea dreaptă. (7)

Clasificare

Anomaliile de obliterare ale canalului peritoneo-vaginal sunt:

 • hernia inghinală - reprezintă hernierea unor organe abdominale (intestin, epiploon, ovar la fetițe) prin canalul inghinal la nivelul scrotului la băieți și labiei mari la fetițe
 • hidrocelul testicular - reprezintă acumularea lichidului peritoneal în cavitatea tunicii vaginale a testiculului și poate fi comunicant sau închistat
 • chistul de cordon spermatic - reprezintă acumularea lichidului peritoneal de-a lungul canalului peritoneo-vaginal, într-o porțiune obliterată incomplet (echivalentul chistului de canal Nuck la fetițe).

Există trei tipuri de chist de cordon spermatic:

 • închistat (non-comunicant) - nu comunică cu cavitatea peritoneală, fiind obliterat atât superior cât și inferior de colecția lichidiană prin inele de scleroză și nu își modifică volumul; poate avea dimensiuni variabile și poate fi localizat oriunde de-a lungul cordonului spermatic.
 • comunicant - comunică cu cavitatea peritoneală, este obliterat doar inferior de colecția lichidiană printr-un inel de scleroză și își poate modifica volumul.
 • *mixt - este obliterat inferior de colecție printr-un inel de scleroză, iar superior comunică cu cavitatea peritoneală, dar peretele extern este inextensibil, astfel încât nu își modifică volumul.
 • funicular - este rezultatul unei obliterări anormale a canalului peritone-vaginal la nivelul orificiului profund al canalului inghinal și constricția sa deasupra testiculului; hidrocelul funicular are forma unui diverticul peritoneal și poate conține adeziuni fribroase, căpătând un aspect de șirag de mărgele. (1, 2, 5, 6, 7, 9)


Factorii de risc pentru persistența canalului peritoneo-vaginal


Diagnostic

Clinic

 • La examenul clinic, prin inspecție și palpare se identifică o formațiune psudotumorală localizată în regiunea inghinală, ce poate avea diferite dimensiuni și forme.
 • În cazul chistului necomunicant, formațiunea are consistență elastică, este nedureroasă, ireductibilă și bine delimitată.
 • În cazul chistului comunicant, se constată modificări ale dimensiunilor colecției. (3, 5)

Paraclinic

 • Ultrasonografia este utilă atât pentru diagnosticul diferențial cu alte afecțiuni, cât și pentru diferențierea formelor de chist de cordon spermatic.
 • Chistul de cordon spermatic comunicant apare ca o colecție anecogenă care se extinde de la nivelul orificiului profund al canalului inghinal spre constricția inferioară.
 • Forma funiculară apare ca un diverticul peritoneal, uneori cu aspect de șirag de mărgele, determinat de adeziunile intrachistice.
 • Forma închistată este o colecție anecogenă roundă sau ovoidală localizată oriunde de-a lungul canalului inghinal. (4, 9)

Diagnostic diferențial


Tratament

Chistul de cordon spermatic necomplicat nu reprezintă o urgență chirurgicală; se poate vindeca spontan în cursul primului an de viață, astfel încât se recomandă urmărirea acestuia în aceasta perioadă, iar în caz de persistență a sa, intervenția chirurgicală de excizie a chistului. Unii autori recomandă urmărirea chisturilor închistate timp de 2 ani. (7, 8)

La fetițe, chistul de canal Nuck este o colecție lichidiană cu aspect ecografic diferit (colecție anecogenă în formă de halteră, virgulă sau cu aspect tubular), cu o incidență foarte mică (aproximativ 400 cazuri cunoscute), ce necesită drenaj sau excizie chirurgicală. (7)