Utilizarea mănușilor în medii de asistență medicală și non-sanitară în contextul pandemic

©

Autor:

Utilizarea mănușilor în medii de asistență medicală și non-sanitară în contextul pandemic

• Utilizarea mănușilor medicale este recomandată ca parte a măsurilor standard de precauție - pentru a reduce riscul de contaminare a mâinilor lucrătorilor din domeniul sănătății cu sânge și alte fluide corporale, inclusiv la contactul cu pielea și  mucoasele care nu sunt intacte.
• Atunci când este indicat, se recomandă utilizarea mănușilor medicale ca parte a măsurilor de precauție la contact, pentru a reduce riscul de diseminare a agentului patogen în mediul pacientului, către alți pacienți și pentru protecția lucrătorilor din domeniul sănătății.
• Luând în considerare tipurile de mănuși disponibile în prezent pentru utilizare în mediile medicale, utilizarea prelungită, decontaminarea și reutilizarea mănușilor medicale de unică folosință este descurajată.
• În caz de lipsă, mănușile medicale de unică folosință ar trebui să aibă prioritate pentru utilizare în instituțiile medicale.


Citare sugerată: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Utilizarea mănușilor în medii de asistență medicală și non-sanitare în contextul pandemiei de COVID-19. ECDC: Stockholm; 2020.
© Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, Stockholm, 2020

Tipuri de mănuși

Există multe tipuri diferite de mănuși folosite pentru a proteja mâinile de pericolele profesionale și ca mijloc de a asigura o acoperire sterilă a pielii pentru sarcini specifice. Ele pot fi multifuncționale sau de unică folosință. Materialul lor depinde de utilizarea prevăzută.
Acest ghid nu discută mănușile de protecție care sunt utilizate în afara domeniului de protecție împotriva contaminării cu pericole biologice, cum ar fi cele pentru riscuri mecanice, pericole termice, pericole chimice, manipularea alimentelor sau în industria farmaceutică.
Mănușile medicale sunt folosite în mediile medicale în timpul diferitelor proceduri pentru a preveni contaminarea dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale. Mănușile medicale sunt fie mănuși de examinare care pot fi sau nu sterile, fie mănuși chirurgicale care sunt utilizate în principal în timpul diferitelor proceduri medicale și operații chirurgicale și sunt sterile. Mănușile medicale din țările UE/SEE ar trebui să respecte cerințele definite în Directiva Consiliului 93/42/EEC [6] privind dispozitivele medicale și Regulamentul (UE) 2016/425 [7] privind echipamentul individual de protecție. Standardul european EN 455 privind mănușile medicale de unică folosință specifică cerințele pentru calitatea mănușilor medicale. Standardele și specificitățile pentru mănușile utilizate în laboratoarele microbiologice și biochimice sunt descrise în standardul european EN ISO 374.

Mănușile medicale de unică folosință sunt fabricate din diferite materiale (inclusiv, dar fără a se limita la latex, la mănuși de nitril, clorură de polivinil (PVC), polietilenă și neopren) și au culori, grosimi, dimensiuni și versiuni diferite (de exemplu, lungi și normale). cu manșetă, pudră sau fără pudră)  
Alegerea mănușilor influențează tactilitatea (de exemplu, pentru intervenții medicale) și nivelul de protecție (definit de rezistența mecanică). Alegerea mărimii mănușii joacă un rol crucial în creșterea tactilității. Tipul cel mai frecvent utilizat de mănuși medicale includ mănușile din latex și mănușile de nitril fără pudră.
Mănușile folosite pentru activitățile casnice din comunitate (de exemplu mănușile din latex natural, mănușile de nitril, vinil și polietilenă) nu îndeplinesc cel mai frecvent standardele descrise pentru mănușile medicale care sunt utilizate în asistența medicală.


Folosirea mănușilor de către profesioniștii din domeniul sănătății pentru a preveni transmiterea COVID-19

În mediile medicale, folosirea mănușilor face parte din măsurile standard de prevenire și control al infecțiilor (IPC) și este recomandată ca parte a măsurilor standard de precauție atunci când există riscul de contact cu fluidele corporale, inclusiv în timpul operațiilor chirurgicale și ca parte a măsurilor de precauție pentru contact, pentru riscul de transmitere a microorganismelor infecțioase care se transmit prin contact direct [15]. Mănușile sunt, de asemenea, folosite în laboratoarele biochimice și microbiologice din mediile medicale.
În contextul pandemiei de COVID-19, mănușile sunt recomandate atunci când se îngrijesc pacienții cu COVID-19, mai ales când există riscul contactului cu fluidele corporale. Nu există dovezi directe că folosirea mănușilor crește protecția împotriva COVID-19, în comparație doar cu igiena adecvată a mâinilor.


Prin urmare, se recomandă insistent igiena meticuloasă a mâinilor folosind apă și săpun sau cu soluții de frecare pe bază de alcool înainte și după fiecare contact cu pacientul, cu sau fără mănuși, și atunci când mănușile sunt îndepărtate.


Utilizarea extinsă și dezinfecția mănușilor medicale de unică folosință

Există dovezi limitate cu privire la efectele soluției dezinfectante pe bază de alcool asupra mănușilor medicale, fie că sunt manuși de latex, fie ca sunt mănuși de nitril. Aceste efecte depind de mulți factori, de ex. materialul și grosimea mănușilor, concentrația de alcool din soluția utilizată și numărul de ori în care se efectuează procedura de curățare. Unele mănuși de nitril protejează împotriva unei game largi de substanțe chimice, inclusiv caustice și alcooli, care le pot face mai rezistente la aplicarea soluțiilor pentru igiena mâinilor. Studiile au arătat că utilizarea etanolului pentru curățarea mănușilor nu afectează integritatea acestora atunci când sunt utilizate pentru un număr limitat de ori (în funcție de variabilele menționate mai sus), vă rugăm să consultați publicațiile la care se face referire aici pentru mai multe informații [16-18].


Totuși, efectul aplicării soluțiilor alcoolice asupra mănușilor nu este consistent în diferitele mărci, chiar și în cazul mănușilor de nitril de calitate, care sunt mai rezistente la substanțe chimice. Într-o revizuire publicată în 2016 [19], autorii au rezumat dovezile privind dacă tratamentul mâinilor cu mănuși cu dezinfectanți are impact asupra ratelor de perforare a mănușilor (exprimate ca scurgeri), rezistenței la tracțiune și alungirii și permeabilității finale.


Studiile asupra perforației au fost efectuate folosind diferite mărci de mănuși și mănuși din diferite materiale și diferiți dezinfectanți. Deși, în general, prin aceste studii nu au fost detectate daune relevante din punct de vedere clinic ale mănușilor, în unele cazuri a fost detectat un impact asupra materialului la combinarea unui anumit material și dezinfectant (de exemplu, mănuși de nitril de o anumită marcă și 60% izopropanol timp de 60 de secunde - ceea ce a condus la un număr de mănuşi cu risc de defect de 3/20). Studiile privind impactul asupra rezistenței la tracțiune și alungirii finale efectuate pe mănușile din latex sau mănușile de nitril dezinfectate cu produse general disponibile  pe bază de etanol 70% sau izopropanol 63% au arătat că rezistența la tracțiune a mănușilor din latex și nitril a fost redusă după aplicarea dezinfectantului, cu un impact mai mare pe mănuși de nitril. Alungirea finală nu s-a schimbat prea mult la mănușile din latex, în timp ce a fost crescută sau redusă la mănușile de nitril după aplicarea dezinfectanților. În cele din urmă, studiile privind permeabilitatea au arătat că, după 10 minute, alcoolul poate pătrunde în anumite tipuri de mănușă, iar unele tipuri de mănuși sunt pătrunse după doar două minute. Deși dezinfecția mâinilor în practica clinică durează aproximativ 30 de secunde, autorii revizuirii raportează că nu este clar dacă expunerea repetată la dezinfectanți pentru o perioadă redusă de timp crește permeabilitatea generală a mănușilor.

Prin urmare, luând în considerare toate cele de mai sus, decontaminarea mănușilor nu este recomandată. ECDC descurajează aplicarea de soluții pe bază de alcool (inclusiv dezinfectante pentru mâini pe bază de alcool sau alți dezinfectanți) pe mănușile medicale de unică folosință sau utilizarea oricărei metode de dezinfecție, în conformitate și cu OMS [8], din cauza toleranței inconsecvente pe diferite tipuri de mănuși. [1].


Utilizarea prelungită a mănușilor medicale este descurajată. Se recomandă insistent schimbarea mănușilor medicale între pacienți: acestea trebuie aruncate imediat după fiecare pacient și aplicată o nouă pereche de mănuși pentru următorul pacient dacă este indicată utilizarea mănușilor. Utilizarea aceleiași perechi de mănuși pentru mai mulți pacienți poate duce la transmiterea de organisme patogene, cum ar fi bacteriile rezistente la agenți antimicrobieni și Clostridium difficilae, de la un pacient la altul și este o practică care trebuie descurajată. În plus, utilizarea prelungită a mănușilor poate duce la deteriorarea materialului mănușilor prin apariția unor perforații care compromit funcția de protecție a mănușii.


Mănușile medicale care au depășit termenul de valabilitate recomandat de producător pot fi luate în considerare pentru utilizare, dacă nu există riscul de contact cu surse potențial infecțioase. În caz de penurie severă, utilizarea mănușilor expirate pentru asistența medicală trebuie evaluată cu atenție pentru utilizarea în practicile de asistență medicală cu risc scăzut, de la caz la caz, în special monitorizarea semnelor de deteriorare a materialului mănușilor. Mănușile sterile expirate nu trebuie folosite pentru a efectua proceduri aseptice.


Data actualizare: 15-12-2021 | creare: 15-12-2021 | Vizite: 500
Bibliografie
Lista de referințe
1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 Dashboard [13 June 2020]: https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid19/covid-19.html.
2. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [13 June 2020]: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
3. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – tenth update Stockholm2020 [updated 11 June 202013 June 2020]: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-COVID19-update10-2020-06-11.pdf.
4. World Health Organisation (WHO). Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus DIsease 2019 (COVID-2019) Geneva2020: http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid- 19-final-report.pdf.
5. European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence 2014 [13 June 2020]: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/safe-use-of-ppe.pdf.
6. EUR-Lex - Access to European Union law. Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices [13 June 2020]: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:EN:PDF.
7. EUR-Lex - Access to European Union law. Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC [01 July 2020]: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425.
8. World Health Organisation (WHO). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Advanced Draft) [18 June 2020]: https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Last_April_versionHH_Guidelines%5B3%5D.pdf.
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - When to wear gloves [23 June 2020]: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/gloves.html.
10. Tiedemann D, Clausen ML, John SM, Angelova‐Fischer I, Kezic S, Agner T. Effect of glove occlusion on the skin barrier. Contact dermatitis. 2016;74(1):2-10.
11. Mirza R, Maani N, Liu C, Kim J, Rehmus W. A randomized, controlled, double‐blind study of the effect of wearing coated pH 5.5 latex gloves compared with standard powder‐free latex gloves on skin pH, transepidermal water loss and skin irritation. Contact dermatitis. 2006;55(1):20-5.
12. World Health Organisation (WHO). WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care. 23, Practical issues and potential barriers to optimal hand hygiene practices. Geneva: World Health Organization.
13. Cloward M. The Invisible Threat Lurking Under Gloves: Occupational Health & Safety; [23 June 2020]: https://ohsonline.com/articles/2018/02/01/the-invisible-threat-lurking-under-gloves.aspx.
14. Saadat S, Rawtani D, Hussain CM. Environmental perspective of COVID-19. Science of The Total Environment. 2020:138870.
15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Infection control - Transmission-Based Precautions [17 June 2020]: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html.
16. Pitten F, Müller P, Heeg P, Kramer A. The efficacy of repeated disinfection of disposable gloves during usage. Zentralblatt fur Hygiene und Umweltmedizin= International journal of hygiene and environmental medicine. 1999;201(6):555-62.
17. Chang J, Jeong T-D, Lee S, Kim Y, Lee J, Lee HK, et al. Intactness of Medical Nonsterile Gloves on Use of Alcohol Disinfectants. Annals of laboratory medicine. 2018;38(1):83-4.
18. Gao P, Horvatin M, Niezgoda G, Weible R, Shaffer R. Effect of multiple alcohol-based hand rub applications on the tensile properties of thirteen brands of medical exam nitrile and latex gloves. Journal of occupational and environmental hygiene. 2016;13(12):905-14.
©

Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!

Alte articole din aceeasi sectiune:
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.