Hiperreninemie

©

Autor:

Hiperreninemia este termenul medical care definește creșterea valorilor reninei serice și este o condiție patologică asociată diferitelor tipuri de afecțiuni de afecțiuni sau condiții patologice.
Renina
, cunoscută în literatura medicală și sub denumirea de angiotensinază, este o enzimă proteolitică termolabilă secretată la nivelul aparatului juxtaglomerular renal, ca răspuns la creșterea concentrației de potasiu, scăderea concetrației de sodiu la nivelul tubului distal și scăderea valorilor tensiunii arteriale (scăderea presiunii sanguine la nivel glomerular).

Renina este implicată în sistemul renină-angiotensină-aldosteron, asigurând vasoconstricția și menținând volumul plasmei sanguine.

La nivelul circulației, prin acțiunea exercitată asupra angiotensinogenului, renina eliberează angiotensina I. Mai poi, sub acțiunea angiotensin-convertazei, angiotensina I este clivată în angiotensină II. Aceasta din urmă asigură reglarea tensiunii arteriale și stimulează secreția de aldosteron la nivelul glandelor suprarenale. [1], [2], [3]

Recomandări ale determinării reninei serice

Determinarea nivelului seric de renină este recomandată în următoarele circumstanțe:

  • Pentru diagnosicarea bolnavilor cu hipertensiune arterială secundară stenozei de arteră renală
  • Pentru investigarea bolnavilor cu hiperaldosteronism primar (hiperplazie corticală suprarenală, adenom suprarenal, carcinom suprarenal)
  • Pentru investigarea bolnavilor cu hiperaldosteronism secundar (diagnosticați cu diferite afecțiuni renale vasculare, sindrom Barter sau insuficiență cardiacă acută cu ascită, în sarcină, în contextul încărcării cu potasiu sau depleției de sare)
  • Pentru diferențierea hiperaldosteronismului primar de cel secundar (prin determinarea nivelului seric de aldosteron și prin calcularea raportului aldosteron-renină plasmatică). [1], [2], [3]


Valori normale și valori crescute ale reninei serice

Valorile normale ale reninei serice variază de poziția în care este poziționat bolnavul în timpul recoltării probelor de sânge (clinostatism sau ortostatism) și pot varia de la un laborator la altul.

  • În clinostatism, valorile normale ale reninei serice sunt cuprinse între 2,8 și 39,9 microUI/mL.
  • În ortostatism, valorile normale ale reninei serice sunt cuprinse între 4,4 și 46,1 microUI/mL.


Hiperreninemia se definește prin creșterea valorilor reninei serice peste 39,9 microUI/mL în clinostatism, respectiv peste 46,1 microUI/mL în ortostatism. [1], [2], [3]

Cauzele hiperreninemiei

Hiperreninemia (creșterea valorilor reninei seric) a fost înregistrată în cadrul următoarelor afecțiuni sau condiții patologice:


De asemenea, hiperreninemia a fost înregistrată și în urma administrării anumitor tipuri de medicamente, precum inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (Captopril) și diuretice (precum Spironolactonă, Furosemid). [1], [2], [3]


Data actualizare: 21-04-2020 | creare: 21-04-2020 | Vizite: 3030
Bibliografie
1. Ghidul Serviciilor Medicale al Laboratoarelor Synevo, Ediția a-II-a
2. Renin blood test, link: https://www.mountsinai.org/health-library/tests/renin-blood-test
3. What Is a Renin Test?, link: https://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/renin-test
©

Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!

Alte articole din aceeași secțiune: