Repatha® (Evolocumab) determină regresia aterosclerozei la pacienţii cu boală coronariană

Data publicarii: 23-11-2016

Repatha® (Evolocumab) determină regresia aterosclerozei la pacienţii cu boală coronariană
  • Aproape două treimi dintre pacienţi au prezentat regresia plăcilor de aterom sub tratamentul cu Repatha adăugat la terapia optimizată cu statine
  • Rezultate detaliate publicate în Journal of the American Medical Association şi prezentate concomitent la Sesiunile Ştiinţifice ale AHA în 2016

Amgen (NASDAQ:AMGN) a anunţat că asocierea Repatha® (evolocumab) cu terapia optimizată cu statine a avut drept rezultat regresia semnificativă statistic a aterosclerozei la pacienţii cu boală coronariană (BC). Rezultatele detaliate ale studiului de fază 3 GLAGOV în care s-a utilizat ecografia intravasculară coronariană au fost prezentate în cadrul sesiunii Late-Breaking Clinical Trials, una dintre sesiunile ştiinţifice susţinute de Asociaţia Americană pentru Inimă (American Heart Association, AHA) în 2016, şi au fost publicate concomitent în Journal of the American Medical Association.

Studiul GLAGOV a evaluat potenţialul efect al Repatha, un inhibitor al proprotein-convertazei subtilisin/kexin tip 9 (PCSK9) utilizat în tratamentul anumitor pacienţi cu nivel crescut al lipoproteinelor cu densitate mică (LDL-C), asupra acumulării plăcilor de aterom la nivelul arterelor coronare ale pacienţilor deja trataţi prin terapie optimizată cu statine, efect măsurat prin ecografie intravasculară (intravascular ultrasound, IVUS) la momentul iniţial şi în săptămâna 78.

„Comunitatea specialiştilor în medicină cardiovasculară a început să deruleze studii imagistice asupra terapiilor hipocolesterolemiante pentru a cuantifica încetinirea progresiei bolii aterosclerotice. Acest studiu relevă faptul că reducerea maximală a nivelului de LDL-colesterol prin tratamentul cu Repatha poate determina în mod real regresia aterosclerozei coronariene, comparativ cu regimul bazat exclusiv pe statine," a afirmat Sean E. Harper, M.D., vicepreşedinte executiv al departamentului de Cercetare şi Dezvoltare din cadrul Amgen. "Mai concret, aproape două treimi dintre pacienţii trataţi cu Repatha în cadrul acestui studiu, dintre care majoritatea erau deja, la momentul evaluării iniţiale, sub terapie de intensitate înaltă sau moderată cu statine, au prezentat reduceri ale depozitelor de aterom."

Studiul şi-a îndeplinit obiectivul primar prin demonstrarea faptului că tratamentul cu Repatha a determinat reducerea semnificativă statistic faţă de momentul iniţial a volumului procentual al plăcii de aterom (percent atheroma volume, PAV), care reprezintă proporţia ocupată de placă din lumenul arterial. Pacienţii din braţul cu Repatha au prezentat o scădere de 0,95% a PAV faţă de iniţial, comparativ cu o creştere de 0,05% faţă de iniţial la pacienţii care au primit terapia optimizată cu statine în asociere cu placebo (braţul cu Repatha p<0,0001; braţul cu placebo p=0,78). Diferenţa dintre cei doi comparatori a fost semnificativă din punct de vedere statistic (p<0,0001). În plus, adăugarea Repatha la regimul terapeutic a generat o reducere a plăcii măsurată ca PAV la o proporţie mai mare de pacienţi decât în braţul care a primit placebo (64,3% versus 47,3%, p<0,0001). La momentul iniţial, 98% dintre pacienţii ambelor braţe de tratament erau sub terapie de intensitate înaltă sau moderată cu statine.

Pacienţii din braţul cu Repatha au avut o scădere medie a volumului total normalizat al plăcii de aterom (normalized total atheroma volume, TAV), un parametru pentru volumul plăcii, de 5,8mm³ comparativ cu reducerea de 0,9mm³ observată în braţul cu placebo (braţul cu Repatha p<0,0001; braţul cu placebo p=0,45). Diferenţa dintre cei doi comparatori a fost statistic semnificativă (p<0,0001). Mai mult, adăugarea Repatha la regimul terapeutic a generat o reducere a plăcii măsurate ca TAV la o proporţie mai mare de pacienţi decât în braţul cu placebo (61,5% versus 48,9, p=0,0002).

„Pe baza informaţiilor deţinute din studiile anterioare, nu puteam anticipa dacă studiul GLAGOV va indica o regresie suplimentară a plăcii de aterom la niveluri ale colesterolului tip LDL situate sub 60 mg/dl," a declarat Stephen J. Nicholls, Prof. Dr.în Cardiologie şi director adjunct, South Australian Health & Medical Research Institute, Adelaide, Australia. "Unul dintre cele mai impresionante rezultate ale studiului GLAGOV este reducerea continuă a plăcii la niveluri ale LDL-C situate cu mult sub valorile limită acceptate."

La momentul iniţial, pacienţii aveau un nivel mediu al LDL-C de 92,5 mg/dl în ambele braţe de tratament. Pe parcursul celor 78 de săptămâni de tratament, valoarea medie a nivelului LDL-C în timp a fost de 36,6 mg/dl în braţul cu Repatha, reprezentând o reducere de 59,8%, comparativ cu media de 93,0 mg/dl înregistrată în braţul cu placebo. În săptămâna 78, valoarea medie a nivelului LDL-C în braţul cu Repatha a fost de 29 mg/dl, reprezentând o reducere de 68,0% faţă de momentul iniţial, iar în braţul cu placebo valoarea medie a fost de 90 mg/dl.

O analiză exploratorie a evaluat nivelul de reducere a plăcii obţinut la cei 144 pacienţi cu valori iniţiale ale LDL-C situate sub 70 mg/dl (cea mai scăzută valoare ţintă a tratamentului din ghidurile globale actuale). În cadrul acestei analize, pacienţii respectivi au prezentat cea mai accentuată scădere a plăcii faţă de iniţial (modificare a PAV) prin tratamentul cu Repatha comparativ cu placebo (-1,97% versus -0,35%, p<0,0001). În plus, o proporţie de peste 80% dintre pacienţii acestui subgrup au prezentat regresia plăcilor de aterom (cuantificată prin modificarea PAV) în urma tratamentului cu Repatha (81,2 % cu Repatha; 48,0% cu placebo, p<0,0001).

În studiul GLAGOV nu au fost identificate probleme noi privind siguranţa. Frecvenţa evenimentelor adverse apărute în timpul tratamentului a fost comparabilă între cele două grupuri (67,9% cu Repatha; 79,8 cu placebo). Evenimentele adverse de relevanţă clinică analizate în acest studiu au inclus mialgia (7,0% cu Repatha; 5,8% cu placebo), diabetul zaharat nou diagnosticat (3,6 % cu Repatha; 3.7 % cu placebo), evenimente neurocognitive (1,4 % cu Repatha; 1,2 % cu placebo) şi reacţii la locul injectării (0,4 % cu Repatha; 0,0 % cu placebo). În studiul GLAGOV apariţia anticorpilor de legare a fost rar observată (0,2% [1 pacient] în braţul tratat cu Repatha) şi nici un pacient nu a avut rezultat pozitiv la testul pentru anticorpi neutralizanţi.

Deşi studiul nu a avut puterea statistică necesară evaluării efectelor asupra evenimentelor cardiovasculare, o analiză exploratorie a relevat faptul că evenimentele cardiovasculare majore adjudecate pozitiv au apărut la 12,2% dintre pacienţii care au primit Repatha şi la 15,3% dintre cei care au primit placebo. În majoritate, evenimentele adjudecate au constat din revascularizări coronariene (10,3 % cu Repatha; 13,6 % cu placebo), urmate de infarct miocardic (2,1 % cu Repatha; 2,9 % cu placebo). Toate celelalte evenimente cardiovasculare adjudecate au fost înregistrate la ≤0,8% dintre pacienţii din fiecare braţ de tratament.

Harper a remarcat în continuare că: "Datele remarcabile obţinute în studiul GLAGOV elimină orice îndoială ştiinţifică referitoare la capacitatea Repatha de a scădea nivelul LDL-colesterolului şi impactul acestui tratament asupra procesului patologic subiacent, de o importanţă critică. Un aspect care ne preocupă în continuare este faptul că numeroşi pacienţi întâmpină dificultăţi în a-şi procura Repatha, chiar şi cu recomandare din partea medicului curant. Aşteptăm cu nerăbdare rezultatele studiului nostru privind efectele cardiovasculare, FOURIER, şi vom continua colaborarea cu finanţatorii pentru a îmbunătăţi accesul la tratament pentru pacienţii care necesită reducerea suplimentară a LDL-colesterolului."

Design-ul studiului GLAGOV

GLAGOV (GLobal Assessment of Plaque ReGression with a PCSK9 AntibOdy as Measured by IntraVascular Ultrasound) este un studiu de fază 3, multicentric, dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo care şi-a propus să evalueze efectul Repatha în ceea ce priveşte modificarea impactului BC la 968 pacienţi evaluaţi prin angiogramă coronariană indicată clinic şi care primesc tratament de fond optimizat cu statine.

Pacienţii trebuie să fi fost trataţi cu statine în doză stabilă timp de minimum patru săptămâni şi să aibă un nivel al LDL-C ≥80 mg/dl sau un nivel situat între 60 şi 80 mg/dl asociat cu un factor de risc cardiovascular major (definit ca ateroscleroză non-coronariană, infarct miocardic sau spitalizare pentru angină pectorală instabilă în ultimii doi ani sau diabet zaharat de tip 2) sau trei factori de risc cardiovascular minori (definiţi prin fumatul actual, hipertensiune, niveluri scăzute ale HDL-colesterolului, antecedente familiale de boală coronariană prematură, valori ale proteinei C reactive ultrasensibile (hs-CRP) ≥2 mg/l sau vârsta ≥50 ani la bărbaţi sau ≥55 de ani la femei).

Pacienţii au fost randomizaţi în proporţie de 1:1 în două grupuri de tratament pentru a primi lunar Repatha 420 mg sau placebo sub formă de injecţii subcutanate. Terapia optimizată cu statine a fost definită ca tratament cu atorvastatină în doză de minim 20 mg zilnic sau cu un echivalent, doză crescută progresiv pentru a obţine reducerea nivelului LDL-C conform ghidurilor regionale. La toţi pacienţii a fost recomandată terapia înalt eficientă cu statine (echivalentă cu atorvastatină în doză de 40 mg zilnic sau mai mare). În cazul pacienţilor cu niveluri LDL-C >100 mg/dl (2,6 mmol/l) netrataţi prin terapie înalt eficientă cu statine, s-a impus confirmarea de către investigatori a motivului pentru care utilizarea dozelor respective era considerată inadecvată. Obiectivul primar a fost modificarea PAV între momentul iniţial şi săptămâna 78 comparativ cu placebo, determinată prin intermediul IVUS. IVUS este un sistem de explorare imagistică cu rezoluţie înaltă care permite cuantificarea ateromului coronarian prezent în arterele coronare.

Obiectivele secundare au inclus regresia PAV (orice reducere faţă de iniţial); modificarea TAV între momentul iniţial şi săptămâna 78; şi regresia (orice reducere faţă de valorile iniţiale) TAV.

Despre Repatha® (evolocumab)

Repatha® (evolocumab) este un anticorp monoclonal uman care inhibă proprotein-convertaza subtilisin/kexin tip 9 (PCSK9). Repatha se leagă de PCSK9 şi împiedică legarea PCSK9 circulante de receptorul lipoproteinei cu densitate mică (low-density lipoprotein receptor, LDLR), prevenind astfel procesul de descompunere al LDLR mediat de proteina PCSK9 şi permiţând revenirea LDLR pe suprafaţa celulei hepatice. Prin inhibarea legării PCSK9 de LDLR, Repatha creşte numărul de LDLR disponibili pentru eliminarea colesterolului tip LDL din fluxul sanguin, scăzând prin urmare nivelurile LDL-C.

Studiul FOURIER este conceput să evalueze dacă tratamentul cu Repatha sau placebo, adăugat la terapia optimizată cu statine, reduce riscul de apariţie a evenimentelor cardiovasculare la pacienţi cu ateroscleroză evidentă clinic. Procesul de înrolare în studiu s-a încheiat în iunie 2015. Obiectivul primar al studiului FOURIER este reprezentat de evenimentele cardiovasculare majore, definite ca incluzând decesul de cauză cardiovasculară, infarct miocardic (IM), accident vascular cerebral, spitalizare pentru angină instabilă sau revascularizare coronariană. Obiectivul secundar esenţial este reprezentat de evenimentele de deces cardiovascular, IM sau accident vascular cerebral. Studiul este planificat să continue până ce minimum 1630 de pacienţi întrunesc obiectivul secundar, furnizând astfel o putere statistică de 90% pentru detecţia unei reduceri relative de 15% în cadrul acestui obiectiv. Se anticipează că rezultate relevante din cadrul studiului FOURIER raportat la evenimentele CV, cu aproximativ 27500 de pacienţi vor deveni disponibile în primul trimestru al anului 2017.

Repatha este aprobat în peste 40 de ţări, inclusiv în S.U.A., Japonia, Canada şi în toate cele 28 de ţări membre ale Uniunii Europene. Cererile de aprobare în alte ţări sunt în curs de evaluare.

Citiți mai multe despre medicamentul Repatha aici și aici.
Sursa: PR into Healthcare, 23-11-2016, Vizualizari 665
 Agentia Nationala de Presa Agerpres Stirile medicale sunt furnizate de Agentia Nationala de Presa "Agerpres", partenerul nostru pe sectiunea de Noutati si Stiri medicale.
Aplicația Activ (by ROmedic)
Vrei să fii sănătos? Vrei să slăbești? Vrei sa fii în formă și să arăți bine? Vrei să te simți bine în corpul tău? Atunci trebuie să faci eforturi. Aplicația web "Activ" te ajută să fii consecvent în lupta pentru sănătatea ta.

Accesează gratuit Aplicația
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.