Calitatea apei potabile în funcție de sursă

©

Autor:

Calitatea apei potabile în funcție de sursă

Apa potabilă, o resursă esențială pentru viața umană, reprezintă fundamentul pentru menținerea sănătății și sustenabilității comunităților la nivel global. În contextul diversificării surselor de apă, în prezent există importante preocupări în rândul specialiștilor și a organizațiilor privind sustenabilitatea și siguranța apei potabile. Problemele legate de schimbările climatice, creșterea populației și industrializarea continuă impun necesitatea unor strategii inovatoare și a unei gestionări responsabile a resurselor de apă.

Care sunt principalele surse de apă potabilă?

În general, sursele principale de apă potabilă includ apele subterane, apele de suprafață (râuri, lacuri sau bazine de acumulare), apele pluviale, izvoarele naturale și apa provenită din procesele de tratare a apei. Toate dintre acestea constituie resurse esențiale pentru asigurarea necesităților umane, dar fiecare necesită o gestionare atentă și modalități distincție de tratament a apei, pentru a menține parametrii de calitate a apei și a preveni riscurile pentru sănătate. (1, 2, 3)

Apele subterane

Apa subterană, alimentată de infiltrarea apei în straturile subterane ale solului, reprezintă o sursă crucială de apă potabilă în multe regiuni de pe glob. Deși, în general, sursele de apă subterană mai puțin expuse la poluare de suprafață, apa potabilă subterană nu este imună la contaminare. Substanțe chimice ce provin de la activități industriale sau agricole pot pătrunde în straturile acvatice subterane, ceea ce poate duce la afectarea în mod direct a calității apei. (1, 3, 4)

Apele de suprafață

Râurile, lacurile și bazinele de acumulare sunt surse de apă de suprafață, accesibile pentru consumul uman. Mai susceptibile la poluare, din cauza activităților umane (precum descărcarea de deșeuri industriale sau agricole), apele de suprafață pot deveni purtătoare de substanțe nocive, potențial periculoase pentru sănătatea umană. Controlul și monitorizarea riguroasă a calității apei de suprafață sunt imperative pentru asigurarea siguranței consumului uman. (1, 3, 5)

Apele pluviale

Apele de ploaie, adesea colectate în rezervoare speciale, pot servi ca sursă de apă potabilă în anumite situații. Cu toate acestea, apele pluviale pot fi expuse la impurități atmosferice și, prin urmare, periculoase pentru sănătatea umană. Sistemele adecvate de colectare și tratare sunt esențiale pentru a asigura că apa rezultată îndeplinește standardele de calitate. (1, 7)

Apele izvoarelor naturale

Apele izvoarelor naturale sunt adesea considerate pure și sănătoase. Cu toate acestea, chiar și izvoarele naturale pot fi vulnerabile la poluarea solului și a factorilor externi, cum ar fi schimbările climatice. Ca și în cazul celorlalte surse, monitorizarea constantă a izvoarelor naturale este esențială pentru a asigura calitatea apei. (1, 3)

Care sursă de apă este cea mai sigură și de ce?

La momentul actual, există o opinie general acceptată potrivit căreia nu există o sursă unică de apă care să fie considerată cea mai sigură în mod universal, deoarece acest lucru depinde de diverse factori locali și de gestionarea resurselor de apă. Cu toate acestea, apele subterane, atunci când sunt protejate corect și nu sunt afectate de poluarea de suprafață, sunt adesea considerate printre cele mai sigure surse de apă.

Motivul constă în faptul că straturile subterane ale solului oferă o barieră naturală împotriva multor contaminanți și poluanți. În plus, procesul de filtrare naturală prin care trece apa prin sol poate contribui la eliminarea impurităților. Totuși, la fel ca în cazul celorlalte surse de apă, apa subterană poate fi afectată de poluare, astfel că este necesară monitorizarea sa în mod constant, pentru a asigura siguranța apei potabile. (3, 4, 6)

Care sunt parametrii de calitate a apei?

Parametrii de calitate a apei sunt măsurători esențiale pentru evaluarea gradului de potabilitate și adecvare a apei pentru diverse scopuri, în special pentru consumul uman și animal. O evaluare comprehensivă a parametrilor de calitate asigură că apa îndeplinește standardele de calitate stabilite.

Parametri fizico-chimici

Printre cei mai importanți parametri fizico-chimici se numără pH-ul, concentrația de oxigen dizolvat, precum și prezența substanțelor chimice (cum ar fi nitrații și fosfații), indicatori care oferă informații esențiale despre calitatea apei. Nivelurile pH-ului sau concentrația de oxigen dizolvat, printre altele, pot influența direct siguranța consumului. În timp ce pH-ul influențează solubilitatea substanțelor chimice, concentrația de oxigen dizolvat este esențială pentru viața acvatică. Prezența excesivă a nitraților și fosfaților poate indica poluarea apei.

Parametri microbiologici

Calitatea apei este adesea evaluată prin prezența bacteriilor, virusurilor și a altor organisme microbiologice. Testele periodice pentru E. coli și coliformi oferă indicii asupra gradului de contaminare microbiologică. Organismele microbiologice pot reprezenta un pericol pentru sănătatea consumatorilor și, prin urmare, sunt esențiale pentru evaluarea calității apei.

Parametri radiologici

În anumite zone, conținutul de radiații în apă poate reprezenta o preocupare în ceea ce privește potabilitatea apei. Monitorizarea nivelurilor de radiații și respectarea limitelor acceptabile sunt imperative pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății umane. (6, 8, 9)

Tratarea apei și standardele de potabilitate

Procesele de tratare, precum filtrarea, dezinfectarea și tratarea chimică a apei, sunt esențiale pentru eliminarea impurităților. Fiecare sursă de apă necesită o abordare specifică, adaptată compoziției sale unice. Sistemele de tratare trebuie să fie flexibile și eficiente pentru a asigura calitatea apei.

Organizații precum OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și EPA (Agenția de Protecție a Mediului) stabilesc standarde internaționale pentru calitatea apei potabile, care furnizează ghiduri esențiale pentru agențiile guvernamentale, furnizorii de apă și comunitățile locale. Respectarea standardelor stabilite de către organizațiile internaționale este esențială pentru protejarea sănătății publice și a mediului înconjurător. (1, 6)


Data actualizare: 13-11-2023 | creare: 13-11-2023 | Vizite: 244
Bibliografie
(1) Water Sources, link https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_sources.html
(2) The Water We Drink, link: https://extension.psu.edu/the-water-we-drink
(3) Sources of Water: Where Does Your Water Come From? link: https://www.freedrinkingwater.com/water-education/water-info-safe-drinking-source.htm
(4) What is groundwater? link: https://www.usgs.gov/faqs/what-groundwater
(5) Surface Water, link: https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/surface-water
(6) Importance of Water Quality and Testing, link: https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_quality.html
(7) Rainwater Collection, link: https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/private/rainwater-collection.html
(8) Water Quality Parameters, link: https://www.ysi.com/parameters
(9) Three Main Types of Water Quality Parameters Explained, link: https://sensorex.com/three-main-types-of-water-quality-parameters-explained
©

Copyright ROmedic: Articolul se află sub protecția drepturilor de autor. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă!

Alte articole din aceeași secțiune:

Din Ghidul de sănătate v-ar putea interesa și: