Cu drag va astept in spatiul psihoterapeutic atat pentru servicii de evaluare clinica, consiliere, psihoterapie, dar si evenimente de grup: ateliere de educatie parentala, grupuri de suport,sesiuni de autocunoastere, dezvoltare personala, relaxare pentru copii, tineri, adulti.
ROmedic Cabinete medicale Pitesti Cabinete Psihoterapie Psihoterapie Pitesti

Consiliere orientare in cariera

Consiliere orientare in cariera
Autor: Oana Purdel

 

CONSILIERE ORIENTARE IN CARIERA

 

Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană pe parcursul vieţii în contexte formale, nonformale şi informale, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, socială ori ocupaţională.

 

DIFERENȚE: PROFESIE, OCUPAȚIE, FUNCȚIE

 

• Profesia reprezintă specialitatea (calificarea) pe care o persoană o dobândeşte prin studii.

• Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană, într-o unitate economico-socială şi care reprezintă pentru aceasta sursa de existenţă. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de acesta.

• Functia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.

 

STRATEGIILE DE CARIERĂ

 

• Cunoaşte-te pe tine însuţi – şi care propune o analiză atentă a orientării carierei, a punctelor slabe/tari, a locului în companie.

• Cunoaşte-ţi mediul profesional – cunoscând mediul, problemele economice, companiile competitoare, se pot anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi ocaziile

• Îngrijeşte-ţi reputaţia profesională – înseamnă să îţi evidenţiezi abilităţile şi realizările, tot ceea ce te individualizează, ce demonstrează calităţi speciale, posibilitatea de a investi şi capacitatea de a finaliza proiecte.

• Rămâi mobil, vandabil, mereu în evoluţie – înseamnă să urmăreşti corespondenţa între competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de muncă, a celor uşor transferabile.

• Fii atât specialist cât şi generalist – trebuie dezvoltat un domeniu de expertiză, de specialitate dar trebuie păstrată o anume flexibilitate şi nu trebuie să te plafonezi. Stăpânirea unui domeniu foarte restrâns te face inflexibil şi vulnerabil.

• Documentează reuşitele proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai realizat, rezultatele şi realizările identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de muncă.

• Pregăteşte întotdeauna un plan de rezervă şi fii gata să acţionezi

• Menţine-te în formă financiară şi psihică – înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un confort şi un echilibru în plan psihic şi material. Pentru a fi eficientă consilierea profesională trebuie să îndeplinească anumite condiţii

: • profesiunea trebuie înţeleasă şi tratată ca un mod de viaţă şi un rol social, nu numai o ocupaţie economică;

• modelul carierei trebuie privit din punct de vedere al psihologiei dezvoltării şi nu al psihologiei diferenţiale. In evoluţia subiectului educaţional formarea şi dezvoltarea sa este obiectivul principal şi nu selecţia acestuia pentru o anumită profesiune;

• principiul creativităţii trebuie să fie principiul coordonator superior al învăţământului;

• piatra unghiulară a adaptării şi integrării socio-profesionale trebuie să fie relaţia complexă şi dinamică între învăţământ – practică şi profesiune.

 

CERINȚE ACTUALE LA LOCUL DE MUNCĂ

 

• utilizarea tehnologiei informației și a comunicației (TIC)

• angajarea în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

• Interacțiunea eficientă în diverse medii

• Toleranța la ambiguitate în lucrul cu documentele/situațiile confidențiale

• Implicarea conștientă și responsabilă în promovarea serviciilor organizației

 

TENDINŢE ALE PIEŢEI MUNCII MONDIALE

 

• Recesiunea.

• Şomajul, reducerea numărului de posturi, contracte de muncă temporare.

• Cerinţa tot mai mare de abilităţi transferabile.

• Nonvalorizarea loialităţii faţă de firmă; companiile nu mai au responsabilitatea îndrumării carierelor angajaţilor; accent pe responsabilitate individuală.

• Globalizarea.

• Orientarea antreprenorială (nivel individual /organizaţional). Dezvoltarea propriei cariere provine din nevoia de instruire, de actualizare a cunoștințelor și de obținere a performanțelor maxime cu rezultate minime.

 

Nevoile de dezvoltare reies din

 

• Analiza jobului

• Înțelegerea standardelor de performanță

• Înțelegerea cerințelor din piață

• Înțelegerea cerințelor clienților

• Măsurarea performanței curente

• Determinarea abaterilor performanței reale

• Evaluarea nivelului de aptitudini și cunoștințe

• Implementarea soluțiilor identificate (participare la curs, ședințe de supervizare, interviurile, etc.)

 

• Modelul ”Lifelong learning” abordează competitivitatea globală,

 

• societatea cunoaşterii ca viziune pe baza cărora se construiesc politicile pentru învăţare formală, informală şi non-formală.

 

Surse de dezvoltare:

 

- documentarea privind evoluţia domeniului de activitate, autoevaluarea,

- solicitarea de feed-back din partea persoanelor consiliate,

- studiul concluziilor rapoartelor de evaluare intocmite de angajarori,

- conferinte , cursuri.

 

Obiectivele raspund la întrebările:

• Ce vreau să fac?

• De obicei vreau să fac asta?

• Cum pot atinge acest obiectiv?

• Agenda: • Stabilirea obiectivelor zilnice

• Stabilirea obiectivelor săptămânale

• Stabilirea obiectivelor lunare și anuale

• Ce vreau să obțin astăzi?

 

 Lista cu ”TO DO

– completată cu rezultatele pe care vrem să le obținem

 

 Exercitiu identificare valori personale

 

: Gândeşte-te la trecutul tău, atât personal cât şi profesional şi încearcă să identifici:

• - Perioadele în care crezi că ai fost cel mai fericit / cea mai fericită. Ce anume te făcea să fii astfel? Erai împreună cu alte persoane? Cu cine? Ce factori consideri că au mai contribuit la fericirea ta?

• - Perioadele în care ai fost cel mai mândru/ cea mai mândră. Din ce motiv erai mândru/mândră? Cine îţi împărtăşea mândria?

• - Perioadele în care ai fost cel mai împlinit / cea mai împlinită. Ce dorinţe sau nevoi îţi erau împlinite? În ce fel această experienţă a dat un sens vieţii tale? Ce factori consideri că au mai contribuit la împlinirea ta?

• De asemenea, gândeşte-te la activităţile din trecut, aminteşte-ţi ce hobby-uri aveai, dacă îţi plăceau anumite motto-uri etc.

 

 

 
Programare