Psihoterapie pentru trup si suflet, din perspectiva medico-spirituala: suferinta !

31-08-2011
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Iubite om, tu, da, tu, care citeşti în acest moment cuvintele aşternute în acest mesaj, trebuie să ştii că pentru tine a fost gândit, conceput, scris şi publicat acest topic, cu acordul scris al stimatei dre/dne Daniela Anehei, Senior Editor al forumului Romedic, pentru ca tu să înţelegi mai bine de ce există durerea/suferinţa în viaţa ta şi, nu în ultimul rând, pentru ca tu să ai în vedere cum să-ţi înfrunţi condiţia sau condiţiile medicale care-ţi produce/produc suferinţa din viaţa ta.
Te rog, pentru binele tău vremelnic şi veşnic, citeşte acest posting de la început până la sfârşit, chiar dacă ţi se pare enorm de mare, în linişte, concentrându-te şi lăsându-ţi mintea şi inima să fie invadate de informaţiile pe care le consideri a-ţi fi benefice.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
" Boala este o enigmă care trebuie dezlegată, nu doar din perspectiva strict biologică, ci şi din cea sufletească şi spirituală " - Dr. Pavel Chirilă.
" Medicul tratează dar numai Dumnezeu vindecă " - Hippocrate, părintele medicinei
_

ATENÈšIE! Acest posting conţine versete din Sfânta Scriptură (Biblie) şi informaţii medicale, care nu au ca scop diagnosticarea vreunei boli, instigarea la a renunţa la administrarea medicaţiei curente sau altceva.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Problema suferinţei de orice natură, în lume, a îndurerat şi zbuciumat dintotdeauna conştiinţa omului, în profunzime, indiferent de condiţie socială, naţionalitate, religie, sex şi de alte particularităţi fizico-mentalo-psiho-spiritualo-civice. În ciuda progresului medicinei, bolnavii se înmulţesc şi, mai mult decât atât, apar boli noi, unele incurabile.
Din păcate sau din fericire, pentru unii dintre noi, oamenii, viaţa de pe pământ pare a fi sau este doar o vale a plângerii, o suferinţă continuă, însă pentru alţii viaţa pare a fi sau este doar o vale a fericirii, o plăcere continuă. Dar de ce? Există o explicaţie!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Tu, omule, probabil, te auto-întrebi:
Am fost creat pentru chin, durere, pătimire, sau pentru bucurie şi bunăstare?
De ce m-a creat Dumnezeu - Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh - ca să sufăr în această lume, care efectiv este guvernată de boli, necazuri, eşecuri, răutăţi, nedreptăţi etc.?
De ce sufăr şi care este scopul suferinţei mele?
Ce aş putea să fac ca măcar să-mi ameliorez suferinţa? - Acestea sunt unele dintre cele mai comune şi înflăcărate întrebări pe care ţi le pui tu, omule.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
SUFERINÈšA ta are cel puţin una din cele 3 cauze principale universale, şi anume: greşeala spirituală (păcatul), stresul şi alimentaţia eronată/dezordonată, dar, înainte să încep să le dezvolt pe fiecare în parte, trebuie, omule, să-ţi spun cine te-a creat şi de ce.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Dumnezeu te-a creat, omule, în ciuda faptului că zilnic, poate, eşti "bombardat" cu informaţii care vor să te facă să crezi că eşti o formă evolutivă a maimuţei, că eşti rezultatul evoluţiei ş.a.m.d.
Dumnezeu există; El a creat omul, cerul şi pământul şi toate lucrurile (pozitive) văzute şi nevăzute! El este prezent în fiecare fiinţă - " Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el. Dumnezeu este lumină " (1 Ioan 4:8, 16; 1:5). " Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? " (1 Corinteni 3:16).
Sfânta Scriptură, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, spune că tu, omule, trebuie să accepţi prin credinţă că Dumnezeu există: " Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că Se face răsplătitor celor care Îl caută " (Evrei 11:6). Dar ce este credinţa?! " Iar credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute " (Evrei 11:1).
Dacă ar dori, Dumnezeu ar putea pur şi simplu să apară în faţa ta, omule, şi a întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, tu şi întreaga lume nu aţi mai avea nevoie de credinţă. " A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus i-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! " (Ioan 20:28, 29).
Există dovezi cu privire la existenţa lui Dumnezeu. Biblia spune: " Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă " (Psalmul 19:1, 2). Minunăţiile naturii demonstrează existenţa lui Dumnezeu! În ciuda acestui fapt, Sfânta Scriptură te avertizează, omule, că unii semeni de-ai tăi, vor nega, totuşi, existenţa lui Dumnezeu: " Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" " (Psalmul 13:1), dar tu, iubitule, nu te lăsa influenţat negativ de necredinţa altora, tu să crezi şi să nu uiţi niciodată că credinţa în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci un pas sigur pe drumul către lumina veşnică.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa (Fac. 1, 26), însă nu pentru a suferi, pentru a avea parte de durere şi orice altă neplăcere trupească sau sufletească, ci pentru bucurie, pentru a fi veşnic fericit, şi pentru a înţelege mai bine acest fapt poţi citi Sfânta Scriptură. În care loc anume îl sălăşluieşte Dumnezeu mai întâi pe om? În Rai! Astfel că, după mărturia Bibliei, omul a fost creat pentru a moşteni fericirea, nu durerea, suferinţa.
Asemănarea cu Dumnezeu, deşi deja dată în chip, rămânea să fie realizată prin voia liberă a lui Adam care primise ca dreptar porunca dumnezeiască. Prin chiar libertatea sa, Adam putea să urmeze o altă cale, să părăsească binele şi să meargă spre rău, separându-se de Dumnezeu prin libera lui alegere.
Fără putinţa de a înfăptui răul, Adam n-ar fi fost cu adevărat şi cu totul liber, îndumnezeirea apărând ca singura cale posibilă, şi deci ca necesară şi impusă, ori la Dumnezeu nu există impunere. Dumnezeu voind ca omul să fie desăvârşit, atunci când L-a creat după chipul Său, l-a înzestrat cu o libertate absolută, care-i permitea să participe la propria îndumnezeire şi să dobândească în Dumnezeu asemănarea cu El. Dacă realizarea asemănării i-ar fi fost dată spre lucrare omului fără posibilitatea unei alte alegeri, el n-ar fi fost în mod real virtuos, fiindcă nu este virtute ceea ce se face cu silire, impunere, privare de libertate.
Trebuia deci ca omul să fie mai întâi ispitit. Şarpele a fost cel care a realizat ispita şi i-a descoperit omului calea păcatului - o cale pe care omul nu trebuia să păşească niciodată, dacă dorea să nu aibă parte de suferinţă.
Adam şi Eva au fost creaţi de Dumnezeu cu totul buni. În rai, în starea lor firească, ei trăiau în întregime întru Bine: nu numai că nu făceau nimic rău, dar nici măcar nu cunoşteau răul, ispita dându-le nu cunoaşterea răului în sine, ci numai cunoaşterea posibilităţii lui; cunoaşterea însăşi a răului apare ca urmare a păcatului (Facerea 3, 22). În Rai, răul nu exista decât în şarpe, încarnarea diavolului. Dumnezeu le spusese lui Adam şi Evei: " din rodul pomului din mijlocul raiului să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi " (Fac. 3, 3); şarpele, dimpotrivă, le-a zis că nu vor muri, ci li se vor deschide ochii şi vor fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul, şi în aceasta a constat ispita: " Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul " (Fac. 3: 4, 5).
Eva, cedând amăgirilor celui rău a consimţit cu ispita şi a mâncat din rodul pomului, socotind că face bine, şi i-a dat şi lui Adam, care a mâncat: " De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el " (Fac. 3, 6).
Iată, deci, cum pe Adam şi pe Eva Dumnezeu i-a aşezat în Rai, însă fericirea lor a durat doar cât timp ei s-au aflat în comuniune harică, cu Dumnezeu, în mod lăuntric. De unde au început pătimirile protopărinţilor noştrii? Din păcat! (păcatul poartă întru sine şi pedeapsa, fapt pentru care omul se pedepseşte singur prin păcatele făcute, îmbolnăvindu-se!). Pedeapsa n-a fost dată de Dumnezeu, ea decurgând în mod firesc şi necesar din cădere.
Păcatul strămoşesc a adus în lume stricăciune, bolile trupeşti, sufleteşti / spirituale, necazurile şi însăşi moartea.
Tu, omule, însă, poate, vei spune: Dacă Adam şi Eva au păcătuit şi, astfel, au început să sufere consecinţele, de ce este nevoie să sufăr (pătimesc) şi eu, alături de alţi oameni, astăzi, din cauza lor? Răspuns: Pentru că şi tu eşti fiul/fiica lui Adam şi a lui Eva, şi, prin urmare, trebuie să împărtăşeşti soarta protopărinţilor tăi, aşa cum o împărtăşeşsc şi alţi oameni (de pildă, ca să înţelegi mai bine, dacă un ştejar se usucă, din diverse motive, şi frunzele lui, ca de altfel şi ghindele lui, fără doar şi poate, vor avea aceeaşi soartă; se vor usca! Adam şi Eva au fost acel "stejar", iar tu, omule, ai fost una dintre "frunzele" lui).
Însă, atenţie, tu nu suferi din vreun motiv independent de tine, pentru că eşti propriul făuritor al drumului vieţii tale; nu eşti dator să ai parte de toate nenorocirile şi suferinţele cărora le-au căzut jertfă Adam şi Eva, datorită păcatului neascultării, ci poţi, dacă doreşti, să alegi un alt drum în viaţă, nu drumul păcatului, ci drumul virtuţii, drumul comuniunii cu Dumnezeu, ştiind, ascultând şi împlinind poruncile Lui; fără a face păcate, sau, dacă le faci pe fondul unor neputinţe sau a unor ispite copleşitoare, măcar să te căieşti şi să le mărturiseşti preotului tău duhovnic şi lui Dumnezeu; să îţi ceri iertare din tot sufletul şi din toată inima şi să lupţi cu tine însuţi pentru a-ţi corecta în bine comportamentul fizic, mentalo-psihic / moral şi spiritual (după venirea lui Iisus Hristos, Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu, care tocmai pentru aceasta S-a pogorât pe pământ, ca să înnoiască şi să refacă firea omenească cea căzută în păcat, ca să reîntoarcă harul şi bucuria cea pierdută a Raiului, vieţuirea aproape de Dumnezeu este şi mai posibilă, decât înaintea venirii Lui, mergând pe drumul virtuţilor în ascultarea faţă de Dumnezeu, nu pe drumul păcatului).
Adam şi Eva au fost înzestraţi de Dumnezeu cu voie liberă, dar ei şi-au întrebuinţat libertatea pentru a călca dumnezeiasca Lege, făcând voia diavolului, care vroia ca ei să cunoască şi răul, nu numai binele; din cauza aceasta au început să sufere!

Aşadar, PRIMA cauză a suferinţei tale, omule, este PĂCATUL, cel pe care îl faci zilnic, cu mintea, cuvântul şi fapta, voluntar sau involuntar, direct sau indirect, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, la vedere sau în ascuns! Prin păcat tu te depărtezi de Dumnezeu, iar depărtarea de El aduce suferinţă, fără nicio excepţie. Despărţindu-te de El, păcatul, omule, te aduce într-o stare contra naturii şi te privează de tot binele. Ba mai mult, îndepărtându-te de Dumnezeu, cazi chiar într-o stare subumană, căci omul nu poate fi cu adevărat om decât în şi alături de Dumnezeu.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
A doua cauză a suferinţei tale este STRESUL.
Stresul, conform NODEX-ului, este starea patologică care constă în supraîncordarea unui organism viu, când asupra lui acţionează factori negativi puternici [scris şi stress. / engl., fr. stress], adică, mai exact, reprezintă un sindrom de adaptare care se dezvoltă la orice om supus la agresiunile mediului în care trăieşte, agresiuni fizice, chimice, biologice şi/sau psihice.
Există 2 concepte de stres: eustres (stresul pozitiv; un exemplu: conceperea şi naşterea unui copil) şi distres (stresul negativ; un exemplu: pierderea locului de muncă).
Factorii stresori:
- fizici (exemplu: un accident, o formă de poluare atmosferică, o intervenţie medicală invazivă, un efort fizic excesiv, aglomeraţia din traficul pietonal sau din cel rutier, vremea instabilă de afară etc.);
- senzoriali (zgomotul de diferse tipuri, provenienţe şi intensităţi, lumina puternică folosită pentru panourile publicitare etc.);
- informaţionali (poluarea informaţională din ziare, reviste, de la televizor, radio etc.);
- decizionali (deciziile/hotărârile importante pentru cariera profesională, bunăstarea familiei şi a calitatea vieţii, în general);
- relaţionali (ruperea unei relaţii romantice intime, certurile şi neînţelegerile din cuplul marital, izolarea socială, decesul unui membru al familiei sau al unei cunoştinţe etc.); aşadar, factorii stresori îşi pun amprente negative asupra status-ului sănătăţii tale, omule, dezechilibrându-ţi organismului până la stadiul în care contribuie activ la producerea a cel puţin o boală, sau la agravarea uneia preexistente.
De pildă, stresul intens şi îndelungat este recunoscut pentru producerea unor simptome precum: transpiraţie, ameţeală, durere de cap, palpitaţie, durere de stomac, tremur, greaţă, stare depresivă, anxietate, diaree, pierdere de memorie, tensiune musculară şi mentalo-psihică, plâns, uscăciune a gurii, bâlbâială, căderea părului, respiraţie greoaie, ticuri nervoase, nervozitate, agresivitate fizică şi verbală, incoerenţă în vorbit şi scris, hipocalcemie, leşin etc., dar şi pentru producerea sau agravarea unor boli, precum: depresie, psihoze, astm bronşic, urticarie colinergică, infertilitate, colon iritabil, impotenţă, gastrită, ulcer gastro-duodenal, angină pectorală, sindrom de oboseală cronică etc.
Reducerea sau tratarea stresului se poate face atât pe cale nonmedicamentoasă, prin optimizarea igienei stilului de viaţă, cât şi pe cale medicamentoasă naturistă sau alopată, urmând sfaturile şi prescripţia unui medic.
Iată câteva sfaturi pe care le poţi urma:
- Exteriorizează-te întotdeauna; eliberează-te de tensiunea din tine împărtăşindu-ţi stresul, vorbind cu un bun prieten sau cu un psiholog, chiar făcând psihoterapie cognitiv-comportamentală. Poţi chiar să plângi, ca să te descarci de emoţia negativă, de frustrare etc.;
- Evită sedentarismul, nu lenevi. Fă sport minim 30 de minute pe zi. Aleargă printr-un parc, de pildă, joacă tenis, badminton, înnoată etc.;
- Respiră corect, profund, nu superficial;
- Relaxează-te citind o carte, scriind ceva, vizionând un film decent etc.;
- Administrează-ţi, la sfatul medicului, un supliment alimentar anxiolitic, din plante, care să te echilibreze mentalo-psihic (nu-l lua fără acordul medicului!) etc. etc. etc.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
A treia cauză a suferinţei tale este sau poate fi ALIMENTAŢIA ERONATĂ / INCORECTĂ / DEZORDONATĂ.
Omule, mănânci ca să trăieşti, nu trăieşti ca să mănânci.
Corpul tău este constituit din alimentele pe care le consumi (hrana care se transformă în sânge construieşte şi întreţine toate ţesuturile şi organele din organismul tău).
Ţesuturile corpului tău se distrug neîncetat; fiecare mişcare a unui organ are ca rezultat degradarea progresivă a acelui organ, starea sa iniţială nedegradată fiind refăcută prin alimentele pe care le consumi. În aceste condiţii o alimentaţie eronată produce boli sau le agravează pe cele deja existente.
Trăsăturile dominante, caracteristice, ale alimentaţiei eronate din ziua de astăzi sunt:
- Înlocuirea hranei naturale, cu hrana puternic aditivată;
- Consumul alimentelor procesate termic în grăsime vegetală sau animală - a alimentelor prăjite - alimente care devin toxice prin otrăvirea cu gudroane cancerigene;
- Mâncatul în grabă şi vorbitul la masă, ceea ce atrage după sine masticaţia incorectă şi digestia anevoioasă a alimentelor;
- Consumul excesiv de sare! etc.

Alimentaţia eronată conduce încet dar sigur la producerea unor carenţe de vitamine, minerale, aminoacizi, enzime, cofactori şi alte substanţe nutritive esenţiale, pe de o parte, şi la intoxicaţii lente, pe de altă parte, inducând astfel boli din cele mai diverse, care se manifestă în teritoriul tuturor sistemelor organice, de la sistemul digestiv până la cel nervos.
Pentru a pătrunde în tainele alimentaţiei cât de cât corecte, accesează, omule, link-ul de mai jos:
http://forum.romedic.ro/prod/Ave%C5%A3i_cuno%C5%9Ftin%C5%A3e_despre_alimentele_de_baz%C4%83_%C5%9Fi_v%C4%83_alimenta%C5%A3i_s%C4%83n%C4%83tos?_059396.html
(Ţinând cont că link-ul este foarte lung, s-ar putea să nu se posteze corect, fapt pentru care te rog să accesezi secţiunea "Subiecte" a profilului meu, accesând link-ul de mai jos:
http://forum.romedic.ro/user.php?id_user=25588p=subiecte
În cadrul secţiunii "Subiecte" accesează topicul denumit " Aveţi cunoştinţe despre alimentele de bază şi vă alimentaţi sănătos? ". Citeşte tot şi învaţă cât şi cum poţi!)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Prima CONCLUZIE este aceasta: Omule, înfruntă-ţi suferinţa pe două căi, şi anume: calea MEDICALĂ şi calea DUHOVNICEASCĂ (SPIRITUALĂ).

ÎNFRUNTAREA SUFERINŢEI, a bolii, APELÂND LA CALEA MEDICALĂ - Apelează la ajutor medical. Consultă medicul specialist care se ocupă cu studiul şi tratarea organului care îţi este afectat. De exemplu, dacă suferinţa ta se răsfrânge asupra inimii, stomacului, amigdalelor, plămânilor, pielii etc., consultă un medic cardiolog, gastroenterolog, orl-ist, dermatolog/dermatovenerolog etc.
Dacă ţi se pare că medicul nu te consultă cum trebuie, că nu îţi acordă atenţia cuvenită şi, mai mult decât atât, dacă ţi se pare că nu este competent, consultă altul. Trebuie să găseşti unul care să aibă competenţă, care să te diagnosticheze corect şi care să-ţi prescrie tratament măcar pentru ameliorarea suferinţei tale, dacă nu pentru tratare. Dacă nu doreşti tratament alopat, optează pentru tratament naturist; ai dreptul să decizi!
Să NU ignori consultul medical, să NU îl amâni, să NU îl consideri inutil. Însuşi cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă să apelezi la medic, ia citeşte:
" Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este leacul...
Domnul a zidit din pământ leacurile, şi omul înţelept nu se va scârbi de ele. Şi El a dat oamenilor ştiinţă, ca să Se mărească întru leacurile Sale cele minunate. Cu acestea tămăduieşte şi ridică durerea; Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă; ci te roagă Domnului şi El te va tămădui. Depărtează păcatul şi întinde mâinile spre faptele drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima ta. Şi doctorului dă-i loc că şi pe el l-a făcut Domnul şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă. Că şi el se va ruga Domnului, ca să dea odihnă şi sănătate spre viaţă " (Biblia, Vechiul Testament - Ecclesiasticul 38:1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14).
_

ÎNFRUNTAREA SUFERINŢEI, a bolii, APELÂND LA CALEA SPIRITUALĂ - Concomitent cu mersul la medic, cere ajutor şi de la Dumnezeu, căci fără El nu te poţi vindeca niciodată. Însuşi Dumnezeu îţi spune aceasta: " Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului (tău) şi (Eu) te voi izbăvi şi (tu) Mă vei preaslăvi " (Psalmul 49:16).
"Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă de la calea lui şi să fie viu. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele! " (Iezechiel 33:11).
Cum poţi să apelezi la calea spirituală?
Uite cum:
- crede în Dumnezeu!
- discutată cu duhovnicul tău (dacă nu ai un preot duhovnic, fă-ţi) şi spovedeşte-te corect şi complet, folosind un îndreptar de spovedanie, şi împărtăşeşte-te, în cazul în care ţi se dă voie;
Este foarte, foarte, foarte important să te spovedeşti. Dar de ce? Prin spovedanie, adică prin mărturisirea păcatelor, în mod corect şi complet, la preotul duhovnic, omul primeşte iertarea păcatelor.
Dar ce înseamnă spovedire în mod corect şi complet?! Înseamnă să-ţi cercetezi conştiinţa în profunzime şi să-ţi identifici păcatele din îndreptarul de spovedanie; odată identificate ele trebuie confesate preotului duhovnic cu căinţă, la timpul trecut (de pildă: să spui "am minţit", nu să spui "mint", ca şi când îţi doreşti să minţi în continuare); în timpul spovedaniei trebuie să-ţi spui toate păcatele, fără să ascunzi voluntar vreunul ; trebuie să nu te dezvinovăţeşti, aruncând vina pe unii semeni de-ai tăi; trebuie să nu divulgi păcate străine, adică păcate ale semenilor tăi; trebuie să nu spui nume de persoane care te-au atras către păcat ori care din vina ta au păcătuit şi trebuie să iei decizia de aţi schimba viaţa în bine.
"De se va face cineva vinovat şi îşi va mărturisi păcatul,..., îl va curăţa preotul prin aceasta de păcatul său şi i se va ierta păcatul" (Levitic 5, 5-6).
Dar de ce omul trebuie să-şi spovedească păcatele la duhovnic? Mântuitorul Hristos a îngăduit această Taină - taina spovedaniei - sfinţilor Săi apostoli când le-a spus: "Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer" (Matei 18, 18; 16, 19). El a instituit-o apoi după Sfânta Sa înviere din morţi, când arătându-Se apostolilor le-a zis : "Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis : Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (Ioan 20, 21-23). Puterea de a lega şi dezlega păcatele o are numai Mântuitorul Hristos, cum ne-a arătat (Luca 5, 20-24), dar El a dat această putere şi apostolilor (Ioan 20, 21-23) şi prin aceştia, episcopilor şi preoţilor, prin succesiunea apostolică realizată prin Taina Hirotoniei.
- mergi cât de des poţi la Sfânta Liturghie (în fiecare duminică şi sărbătoare) şi la Sfântul Maslu;
- ţine post în Postul Paştelui (Postul Mare), Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Postul Sfintei Marii şi Postul Naşterii Domnului, dar şi afara acestor posturi, în zilele de luni, miercuri şi vineri (postul reprezintă înfrânarea de la a mânca de dulce şi de la a face felurite păcate);
- roagă-te dimineaţa, după sculare, şi seara, înainte de culcare, cel puţin, folosind o pravilă de rugăciune;
(spune cât de des poţi rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântule lui Dumnezeu, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul);
Rugăciunea trebuie spusă cu credinţă şi răbdare!
- roagă-l pe duhovnicul tău să îţi citească Moliftele Sfântului Vasile cel Mare + alte rugăciuni de dezlegare;
- mănâncă o bucăţică de anafură, dimineaţa, pe stomacul gol, după care bea aghiazmă mică, strict în zilele în care eşti curat trupeşte;
- fă o sfeştanie în casă;
- citeşte Sfânta Scriptură, mai ales Sfânta Evanghelie (Sfânta Evanghelie este compusă din cele 4 Evanghelii după Matei, Marcu, Luca şi Ioan);
- citeşte câte 5-6 psalmi, zilnic, din Psaltire, cu binecuvântarea duhovnicului;
- fă cât mai multe fapte bune necondiţionate, faptele milei sufleteşti şi trupeşti (ajută-i pe cei neajutoraţi, învaţă-i pe cei neînvăţaţi, sfătuieşte-i pe cei nehotărâţi, mângâie-i pe cei întristaţi, iartă-i pe cei care îţi greşesc, roagă-te pe duşmanii tăi şi pentru toţi oamenii, oferă de mâncare celor flămânzi, oferă apă celor setoşi; oferă haine celor goi etc.) etc.
- poartă la gât o cruciuliţă sfinţită etc.
_

Într-o singură expresie, apropie-te de Dumnezeu mai mult decât deja eşti, omule, dacă eşti; pentru binele tău vremelnic şi veşnic!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Şi, deci, ca şi CONCLUZIE FINALĂ, de ce îngăduie Dumnezeu suferinţa în viaţa ta, omule? Îţi vine să crezi sau nu, pentru că te iubeşte! El nu vrea ca tu să îţi pierzi sufletul, ci să ţi-l mântuieşti, căci de aceea trăieşti pe pământ. Însă cum să facă El să te determine să îţi aduci aminte de El, să te apropii de El, să laşi deoparte răul şi să îmbrăţişezi binele?
Aşa cum aurarul bagă aurul în topitoare şi îl lasă în foc până ce vede că devine cu desăvârşire curat, tot astfel face şi Dumnezeu: îngăduie ca trupul tău să fie încercat în suferinţă atât cât sufletul găzduit de trupul tău să devină curat şi să dobândească mântuire. Prin urmare, suferinţa ta este o binefacere, pentru că atunci când trupul îţi suferă, sufletul şi se sfinţeşte, cu condiţia să accepţi suferinţa fără să te plângi şi să fii recunoscător pentru ea.
Suferinţa nu este nici pedeapsă, nici blestem, ci este o mână întinsă de Dumnezeu ţie, omule. Dacă viaţa ta ar fi plină doar de plăceri, te-ai mai gândi la Dumnezeu? Dacă tu nu ai gusta suferinţa, de unde ai învăţa că nu aici, pe acest pământ, este viaţa ta, că nu aici se epuizează rostul existenţei tale, ci că eşti chemat spre viaţa veşnică?
"Când vei fi la necaz... te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău"
Bucură-te, omule, căci suferinţa ta nu este în van, îţi este îngăduită spre binele tău!
Pentru a înţelege mai bine ce ţi-am scris, prin cuvinte mai meşteşugite, te rog să citeşti următoarele cărţi:
â–ª Rostul pătimirilor
Autor: Arhimandrit Srafim Alexiev, Editura: Sophia
â–ª Îndreptar pentru spovedanie
Autor: Arhimandrit Cleopa Ilie, Editura: Mănăstirea Sihăstria
â–ª Pravila zilnică a creştinului ortodox
Editura: Agapis
_

Fii recunoscător pentru suferinţa ta, omule, consultă medicul, cere ajutor din partea lui Dumnezeu, aşa cum am scris mai sus, ai răbdare şi te vei vindeca la momentul oportun.
În speranţa că ţi-am putut fi de folos, cu iubire creştină, respect şi preţuire, dorindu-ţi toate cele bune şi o zi splendidă, într-o săptămână relaxantă, într-o lună echilibrată, într-un an cumpătat şi într-o viaţă desăvârşită în adevăr, iubire, credinţă şi lumină,
Mister Nick ♥
617 comentarii 12 ..... 20 21 Înainte ›
9
31-08-2011, ora 04:00
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Am uitat să fac o menţiune extrem de importantă: MULŢUMESC din toată fiinţa drei/dnei Daniela Anehei, Senior Editor al forumului Romedic, pentru faptul că mi-a oferit acceptul de a putea să deschid acest topic deosebit de important pentru mine şi nu numai. Bunul Dumnezeu să vă răsplătească bunăvoinţa! Vă voi rămâne etern recunoscător.
Stimată dră/dnă Daniela Anehei, am o imensă rugăminte la dv., şi anume: nu ştergeţi pentru nimic în lume acest topic, dar ştergeţi orice comentariu imoral postat în cadrul acestui topic (se vor posta şi astfel de mesaje, cred, în condiţiile în care pe Romedic nu activează numai persoane cu principii morale, ci şi...).
Mulţumesc, mulţumesc, mulţumesc, încă o dată.
Cu iubire şi respect,
Nick
1
31-08-2011, ora 10:07
maria 123
Nu este medic/terapeut
maria 123
Multumesc Nick,
fie ca tot ce ne aduci la cunostinta F. IMPORTANT pt. mine-zic,
sa-ti fie rasplatit insutit..de la Bunul Dumnezeu.
O zi binecuvantata de Dumnezeu, iti doresc.
7
31-08-2011, ora 21:11
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Cu multă şi deosebită plăcere, stimată dnă Sebesuldejos. Mulţumesc şi eu.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Toate cele bune,
Nick
2
31-08-2011, ora 22:45
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Draga Nick,
Abia in seara asta Dzeu mi te-a scos in cale, citesc de cateva ore postarile tale, si nu le mai termin. Constat ca sunt multe, placute si utile. Esti o hrana spirituala... In curand am sa-ti scriu sa ma consult cu tine sa ma sfatuiesti, intr-o anume problema. Esti o Taina...

Toata stima, admiratia si consideratia
Viol3ta
1
05-09-2011, ora 12:02
klaudyu007
Nu este medic/terapeut
klaudyu007
Stimate Mr. Nick am citit postarea de pe http://forum.romedic.ro/prod/Psihoterapie_pentru_trup_si_suflet, __din_perspectiva_medico-spirituala:_suferinta_!_059479.html
Ma rog zilnic sa ma ierte Dumnezeu pentru ceea ce sunt si sa ma faca cum am fost. Trec prin momente foarte grele si aproape ca nu-mi intelege nimeni starile, nici chiar sotia mea care o simt cum se departeaza de mine tot mai mult... te rog ajuta-ma! -*. DOAMNE AJUTA!


(*modificat de admin)
0
05-09-2011, ora 12:03
klaudyu007
Nu este medic/terapeut
klaudyu007
Draga mr. Nick. DUMNEZEU sa-ti dea sanatate pt. ca meriti pt. tot ceea ce faci.
. In urma cu trei ani am facut ultima operatie de pneumotorax de la care mi se trag sigur atacul de panica si depresia, tristetea, lenea etc. Eram o persoana foarte activa, ma luptam cu morile de vant daca era nevoie, nu suportam nedreptatea si voiam sa fac numai bine numai cu gandul la Dumnezeu. Acum traiesc din amintiri de cand ma trezesc mintea umbla aiurea, ma ridic cu greu din pat si am o viata sedentara. Dupa operatie am luat cca 2 ani si jum. seroxat si anxiar, la care am renuntat in urma cu 3 luni bineinteles reducand doza treptat pe parcursul a 6 luni. In urma cu 2 luni am sustinut un examen pt a-mi pastra postul pe care l-am trecut cu brio, care insa m-a marcat foarte mult si mi-au revenit vechile simptome parca mai dese si mai puternice. De o saptamana fac atac de panica in fiecare zi, sunt foarte trist si fara vlaga, nu am chef de nimic practic. Am fost acum o saptamana la psihiatru si mi-a prescris : seroxat-1/zi dimineata, anxiar 3/zi, doxepin 1/pranz si orfiril 1+1/ pranz si seara. Citind prospectele m-am ingrozit mai ales la orfiril si mi-am zis ca trec peste ele cu sedativ pc insa nici o schimbare. Nu stiu ce sa mai fac si va rog foarte mult sa ma ajuti cu un sfat pentru ca sunt dezorientat complet. Multumesc mult si DOAMNE AJUTA!
9
11-09-2011, ora 02:21
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase, dar, cu tot respectul, nu vă supăraţi pe mine, din cauza a ceea ce vă voi scrie în următoarele 4 fraze, şi anume: NU-mi plac deloc cuvintele cu caracter de laudă, pentru că mă pot atrage în teritoriul slavei deşarte. Mă supraestimaţi mai mult decât enorm de mult, fapt pentru care vă rog să nu-mi mai adresaţi NICIODATĂ cuvinte de stimă, admiraţie etc. DUMNEZEU este vrednic de laudă şi slavă, nu eu. Bineînţeles, şi unii oameni sunt, dar nu şi eu, iar acestea fiind spuse, vă mulţumesc mult pentru înţelegerea de care ştiu că veţi da dovadă :) ♥♥♥ Îmi cer iertare dacă v-au deranjat cu ceva menţiunile mele!
În complet altă ordine de idei, ţin să vă informez că am primit e-mail-ul dv. Vă rog mult să aveţi puţintică răbdare, pentru că, pe lângă e-mail-ul dv., mai am alte 263 de e-mail-uri + 89 de mesaje private pe Facebook + 50 de întrebări de context adresate direct sau indirect pe acest forum, la care trebuie să răspund. Ofer răspunsuri din toată inima, dar strict în funcţie de timp, stare şi inspiraţie. Veţi primi un răspuns în cel mai scurt timp îngăduit de disponibilitatea mea fizico-mentalo-psihică.
Dumnezeu - Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh - să vă binecuvânteze cu tot ce aveţi nevoie.
Cu îmbrăţişări calde de iubire şi lumină,
Mr. Nick
9
11-09-2011, ora 02:50
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Salve!
Stimate dle klaudyu007, ţinând cont că doar în cadrul acestui topic am primit permisiunea de a oferi şi sfaturi spirituale, vi le voi oferi cu mare drag, pe lângă cele medicale.
După cum aţi citit în primul posting care a iniţiat acest topic, suferinţa este, de cele mai multe ori, o binecuvântare. Consideraţi-vă binecuvântat şi nu încercaţi să fugiţi de suferinţă, căci omul nu există pe pământ doar pentru a trăi în fericire.
Dv. sunteţi un bărbat creştin. Dicţionarul Webster"™s defineşte un creştin ca "o persoană care crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu sau într-o religie bazată pe învăţătura Lui" - persoană care, într-un mod sau altul, trebuie să aibă parte de suferinţă, aşa cum şi Hristos a avut, dar într-un grad mai mic şi mai suportabil, ca să poată ajunge în Împărăţia cerurilor.
Sfântul Isaac Sirul a spus cândva, citez: "Calea către Dumnezeu e Crucea de fiecare zi, căci ni­menea nu s-a suit la cer cu răsfăţul" şi cu continua fericire şi bunăstare, aş adăuga eu. Deci...
Suferinţa din viaţa dv. NU este de nesuportat. Crucea care vi s-a pus pe umeri vă este total accesibilă, o puteţi căra fără probleme, mi-e foarte clar acest aspect.
Citiţi următoarea poezie, care are potenţial să vă facă să înţelegeţi ceva.

Ani întregi am tot strigat fierbinte, către Tine, Bunul Părinte.
Să-Ţi întorci cu îndurare Faţa, înspre crucea ce-mi apasă viaţa.
Tu ce eşti în milă-atât de darnic, până când mă vei lăsa zadarnic,
Să Te chem cu lacrimi şi să stărui, oare vrei credinţa să mi-o nărui?
Numai Tu ştii, cu cât amar se duce, ca a mea atât de grea o cruce!
Bunule Iisuse Doamne, Te îndură, de prea slaba, biata mea făptură!
Cam aşa, de ani întregi un frate, se ruga convins, că poartă-n spate,
Parcă gata, gata să-l sugrume, crucea cea mai grea ce-a fost pe lume.
Însă Domnul, Cel ce toate ştie, niciodată prea mult nu întârzie,
Ba chiar şi întârzierea nu arare, e chiar ea răspunsul la-ntrebare.
Astfel povesteşte mai departe acest frate; cum mă rugam eu cu foc foarte,
Apăsat de greaua mea povară, mă cuprinse somnul într-o seară.
Şi în clipa următoare..., iată, într-o încăpere minunată,
De răcoare şi de pace plină, cu fruntea încununată de lumină,
Îl văzui pe Însuşi Domnul păcii; parcă-i simt şi-acum blândeţea vocii:
"Fiule, îmi zise, nu te teme, căci Eu ştiu de mult că inima ta geme.
Te ridică dar şi îndrăzneşte, ruga ta acum se împlineşte.
Crucea ce ţi-a hărăzit-o soarta, poţi s-o schimbi şi să-ţi alegi o alta.
Iat-a aici sunt cruci de toată mâna, ia din toate câte vezi tu, una".
Tremurând şi-abia ţinându-mi firea, mi-aruncai jur-împrejur privirea,
Fericit cât nu se poate spune, c-am primit răspuns la rugăciune.
Şi-ncepui cum lesne se-nţelege, care-i mai uşoară a alege.
Erau cruci acolo fără număr, le-ncercam şi le puneam pe umăr
Şi le netezeam cu palma lustru, nu pe urmă singur să mă mustru,
Că n-am folosit cum se cuvine, un prilej ce doar o dată-viaţă vine.
În mulţimea lor cum e nisipul, cântărite-alese în tot chipul,
După chibzuinţi îndelungate, m-am oprit la una dintre toate,
Şi spre Domnu-naintând cu frică, am şoptit: "această cruce mică,
Cred eu, Doamne, este cea mai potrivită, pentru restul vieţii să-mi rămână!"
"Bine!" zise Domnul cu blândeţe, "asta e, dar are două feţe,
Singur ţi-ai ales-o dintr-o mie, te-ai uitat pe dosul ei ce scrie?
"Când privii, mai mai să-mi ies din minte, era crucea mea de mai-nainte.
_

În concluzie, cu privire la ce v-am scris până acum, înainte de a vă da crucea pe care o duceţi, stimate domn, Dumnezeu a privit-o cu ochii Săi cei preafrumoşi, a examinat-o cu raţiunea Sa dumnezeiască, a verificat-o cu dreptatea Sa neajunsă, a încălzit-o în inima Sa cea plină de iubire, a cântărit-o în mâinile Sale pline de afecţiune, ca nu cumva să fie mai grea decât puteţi duce dv. Şi după ce a măsurat curajul dv., a binecuvântat-o şi v-a pus-o pe umeri. Deci, o puteţi duce! Ţineţi-o bine, şi urcaţi de pe Golgota spre Înviere!
_

În altă ordine de idei, problemele medicale pe care le aveţi au NEVOIE de tratament medicamentos alopat sau naturist, după cum optaţi dv. Am înţeles că v-aţi îngrozit la citirea prospectelor medicamentelor psihiatrice alopate, care v-au fost prescrise, şi că nu doriţi să le luaţi. Vă respect decizia, tocmai de aceea vă rog, dacă doriţi, să-mi spuneţi în ce oraş locuiţi, pentru a vă recomanda un medic, care să vă poată prescrie un tratament naturist, cu ajutorul căruia să vă însănătoşiţi.
Sedatif Pc este un remediu homeopatic eficient, dar este mult prea slab pentru dv., din păcate. Ar fi fost extraordinar să vă fi putut regla status-ul sănătăţii mentalo-psihice doar cu ajutorul acestui remediu.
Aştept răspunsul dv.!
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Toate cele bune,
Nick
0
11-09-2011, ora 13:32
maria 123
Nu este medic/terapeut
maria 123
stiam..da, stiam aceste versuri...
dar, recunosc ca, ai reusit sa le scrii, sa le pui, sa i le spui d-lui caruia i te adresezi..
la locul si la momentul potrivit pentru dansul.
Ii doresc si eu multa sanatate.
Stiai ca ai reusit sa ma aduci cu "picioarele pe pamant"..?!? dupa o zi, o saptamana..mai "greuta"- as zice...
Iti doresc ca binele si sanatatea sa-ti fie alaturi, sa te inconjoare..pe tine si pe cei dragi tie.
cele bune,
0
11-09-2011, ora 14:41
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Draga Nick,
In asteptarea raspunsului tau, am cumparat deja setul Clearogen. L-a inceput ieri, 10. sept. Sper sa avem si noi rezultate. Am consultat alt endocrinolog, a rec sange pt analiza tsh si testosteron liber. tsh-ul a iesit, e ok. test. iese peste 12 zile. A facut si eco, NU are ovar polichistic... Endocrinologul a zis sa-i dau diane35. Nu stiu ce sa fac, am inceput sa-i dau Donavital...

Iti multumesc mult, Nick!
Astept cu nerabdare raspunsul tau, am incredere in tine!
Doamne ajuta!! Sanatate! te pupa, Vio!
7
11-09-2011, ora 16:11
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă sebesuldejos, mulţumesc mult pentru urări, asemenea vă doresc şi eu.
Mă bucur că am reuşit să vă aduc cu "picioarele pe pământ" :)
Toate cele bune,
Nick
9
11-09-2011, ora 16:28
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, bine aţi făcut că aţi cumpărat setul Clearogen şi bine aţi făcut că aţi început să-i daţi fiicei dv. Donavital (Donavitalul administraţi-l strict în conformitate cu modul de administrare specificat în prospect, nu altfel).
Donavitalul este cu mult superior oricărui contraceptiv (anticoncepţional)!
_

Sistemul Clearogen trebuie folosit minim 60 de zile pentru a observa primele ameliorări, iar după observarea ameliorărilor, se va continua folosirea lui timp de încă minim 6 luni, pentru a regla activitatea glandelor sebacee, activitate perturbată de DHT-ul epidermic (dihidrotestosteronul din piele), şi pentru a desensibiliza pielea.

ATENŢIE!

La începutul tratamentului este recomandat să folosiţi cantităţi mici din cele 3 produse, pentru a favoriza adaptarea pielii la acţiunea biochimică a substanţelor active. Înainte de a folosi produsele, de asemenea, este indicat să vă testaţi pielea, pentru a vedea când de tolerantă este cu acţiunea acidului salicilic, peroxidului de benzoil şi a celorlalte substanţe active (Aplicaţi cele 3 produse, în ordinea recomandată în prospect, respectând indicaţiile, pe o porţiune de piele de pe faţă (pe nas, de pildă), timp de 3 zile la rând. Dacă nu va apărea o roşeaţă intensă, însoţită de o mâncărime puternică, veţi putea folosi sistemul dermatologic fără a întâmpina vreo reacţie de intoleranţă sau hipersensibilitate).
Evitaţi contactul cu ochii, buzele şi hainele! (contactul cu hainele, de pildă, poate produce discoloraţii, iar contactul cu buzele, din păcate, în majoritatea cazurilor, produce uscare şi descuamare).
_

În principiu, Clearogen se utilizează decât o singură dată pe zi, seara, în 3 paşi simpli:

1. Agentul de curăţare sub formă de spumă (Foaming Cleanser) - Se foloseşte pentru a elimina uşor impurităţile, excesul de sebum şi bacteriile care stau la baza producerii acneei. Se întinde spuma peste pielea udă. Spălarea feţei se va face prin masare uşoară, nici prea mult, dar nici prea puţin (în medie minim 30 de secunde, maxim 1 minut şi jumătate-2 minute). După spălare nu vă ştergeţi pe faţă cu absolut nimic, aşteptaţi ca faţa să se usuce fără a fi şearsă cu ceva anume.
2. După ce v-aţi spălat şi aţi aşteptat ca pielea să se usuce, puteţi să folosiţi Toner-ul (Clarifying Toner). Toner-ul echilibrează producţia de sebum, reduce iritaţiile/roşeaţa şi dimensiunea porilor. Se foloseşte prin intermediul unei dischete cosmetice de bumbac. Se pune o cantitate mică de toner pe dischetă şi se aplică pe întreaga faţă. Se lasă să se usuce timp de 5 minute!
3. După ce v-aţi aplicat şi toner-ul, puteţi să folosiţi ultimul produs din gama Clearogen - Loţiunea antiacneică (Acne lotion). Loţiunea conţine substanţe foarte complexe care combat acneea şi reduc inflamaţiile. Se utilizează după curăţarea şi tonifierea pielii. Loţiunea se aplică pe întreaga suprafaţă a feţei, prin masare uşoară.

Atenţie! Toate cele 3 produse se folosesc doar o dată pe zi (de preferat seara). A doua zi dimineaţă NU trebuie să vă spălaţi pe faţă, pentru că substanţele din Clearogen se eliberează în regim lent pe tot parcursul a 24 de ore (Clearogen este prevăzut cu sistem de eliberare retard).
_

Pe tot parcursul folosirii sistemului Clearogen, este indicat să folosiţi o cremă cu acţiune hidratantă, antiinflamatoare şi antiiritantă, de genul celei din gama Deuteria Cosmetics, adică: ----------*
Dacă nu puteţi să o achiziţionaţi pe cea pe care o puteţi vizualiza accesând link-ul oferit, cel de mai sus, vă rog să vă cumpăraţi orice altă cremă pentru ten sensibil, mixt sau gras, cu tendinţa la a dezvolta leziuni acneice, dar fiţi foarte atentă să fie non-comedogenică, să nu aibă textură grasă, să fie hipoalergenică şi să conţină ingrediente cât mai naturale.
Crema trebuie aplicată pe ten, la minim 30 de minute de la folosirea ultimului produs din sistemul Clearogen, seara!

FOARTE IMPORTANT!

NU este indicat să folosiţi pudră sau fond de ten, pentru că inhibaţi cel puţin parţial respiraţia celulară a pielii, regenerarea superficială şi procesul de vindecare iniţiat de Clearogen.
Dacă, totuşi, nu puteţi sta fără machiajul specific de acoperire a imperfecţiunilor, din diverse motive personale, încercaţi să folosiţi produse minerale şi cât mai bio, dar uzaţi-le doar în cantităţi foarte mici, în mod ocazional.
_

V-am formulat acest mesaj adresându-mă dv., ca şi când dv. folosiţi Clearogen, nu fiica dv., pentru că aşa mi-a fost mai facil. Convertiţi dv. în propria minte adresarea în aşa fel, încât să pară a-i fi adresată fiicei dv. :)
Însănătoşire grabnică!
Pup,
Nick

(*modificat de administrator)
0
12-09-2011, ora 09:13
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Draga Nick,
Iti multumesc tare mult pentru timpul alocat si indicatiile pretioase pe care mi le-ai dat. Urmeaza sa le ducem la indeplinire cu strictete. Acum, si acneea polimorfa si dermatita stafilococica sunt in faza potolita, dupa tratamentul antibiotic administrat in urma otitei. Ma intreb, oare daca clearogenul isi face treaba prin inhibarea secretiei de sebum, dermatita se va potoli si ea? I-am luat acum shampon antibacterian cu sulf si echinaceea. Sa-i mai iau oare unul cu Ketoconazol, sa le alterneze?! Am inceput sa-i dau Donavital si pt faptul ca pt prima data, nu i-a mai venit menstruatia. Pun aceasta cauza pe stresul in urma examenelor din vara, alta cauza nu ar fi decat antibioticele administrate in ultima perioada...

Iti doresc sanatate si putere, iar Dzeu, sa te ocroteasca, sa te indrume si sa te ajute in tot ce faci!
Te pup!
Vio
9
12-09-2011, ora 13:05
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, cu multă plăcere v-am oferit indicaţiile.
_

" Ma intreb, oare daca clearogenul isi face treaba prin inhibarea secretiei de sebum, dermatita se va potoli si ea? "
- Dermatita de pe zona sau zonele pe care se aplică Clearogen, da, se va potoli într-o oarecare măsură.
_

" I-am luat acum shampon antibacterian cu sulf si echinaceea. Sa-i mai iau oare unul cu Ketoconazol, sa le alterneze?! "
- Nu, luaţi-i şampon Blue Cap, de la Catalysis. Este extraordinar de bun!
_

" Am inceput sa-i dau Donavital si pt faptul ca pt prima data, nu i-a mai venit menstruatia. Pun aceasta cauza pe stresul in urma examenelor din vara, alta cauza nu ar fi decat antibioticele administrate in ultima perioada... "
- Antibioterapia produce amenoree, deci, da, lipsa menstruaţiei poate fi produsă de tratamentul cu antibiotice. Şi stresul intens şi îndelungat produce amenoree!
_

Toate cele bune,
Nick
0
12-09-2011, ora 18:41
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Nick, dragul de tine, mi-ai si raspuns !! Multumesc mult ! Asa o sa fac si-o sa te tin la curent... Ma gandeam sa te mai intreb ceva, daca nu-s prea pisaloaga, 1. crezi ca pe timpul zilei, e necesar vreo crema cu factor mare de protectie... ?
2. Ce parere ai, sa inlocuiesc crema hidratanta rec de tine, cu Clean-ac de la avene...? (mi se pare exagerat de scumpa 40 ml =155 ron)
3. Pt stari premenopauza, ce recomanzi? Ma gandesc la donavital, nu auzisem de el, pana la posting-urile tale, asadar, iarta-ma, dar tot pe tine te intreb, vad ca esti 100% update-at.

Dzeu sa te binecuvanteze si sa te ocroteasca mereu!
Sanatate si multumiri, tie si parintilor tai !!
Vio
0
12-09-2011, ora 19:55
klaudyu007
Nu este medic/terapeut
klaudyu007
Nick iti multumesc mult pentru frumoasele cuvinte. Sunt di Ploiesti. Imi cer scuze ca am raspuns atat de greu. Intre timp am reluat pastilele de seroxat cate 1/2 pe zi pentru a reveni pe linia de plutire, insa ce ma framanta cel mai mult este lipsa unui copil. Dupa doua sarcini pierdute de sotie in urma cu 3 respectiv 4 ani am facut la giulesti o spermograma deoarece sotia nu a mai ramas insarcinata si rezultatul a iesit dezastruos : mobilitate 0 si restul morti sau amortiti. De aceea sunt foarte dezorientat, din cauza seroxatului cred ca o sa mi se naruiasca toate visele, imin afecteaza practic toata viata sociala si familiala. Nu ma plang de crucea pe care o duc, pentru ca o duc cu mandrie, insa simt ca odata cu ea pot tine si un copil in brate si pe sotie de mana. Te rog daca ai timp sa-mi recomanzi un psihiatru profesionist si un medic homeopat. Iti multumesc mult si sunt alaturi de tine si te sustin in tot ceea ce faci, pentru ca nu este usor sa faci un bine.
0
12-09-2011, ora 19:59
klaudyu007
Nu este medic/terapeut
klaudyu007
IN concluzie ce crezi Nick ? Seroxatul poate afecta viata sexuala si fertilitatea la barbati? Si daca da sunt sanse de reversibilitate a acestui proces? multumesc mult!!!
9
22-09-2011, ora 17:55
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, vă voi răspunde pe rând.
- Da, pe timpul zilei este necesară folosirea unei creme cu factor mare de protecţie solară (+50, de pildă), dar crema respectivă trebuie musai să fie hipoalergenică şi noncomedogenică;
- Puteţi să înlocuiţi crema hidratantă recomandată de mine, însă vă asigur că NU există, cel puţin în România, o cremă hidratantă mai bună decât cea din gama Deuteria. Este scumpă, ce-i drept, dar îşi merită fiecare ban, să ştiţi;
- Stările premenopauză pot fi tratate foarte facil şi bine cu ajutorul suplimentului La Femme, de la Organika (1 capsulă de două ori pe zi, cu 30 de minute înainte de micul dejun şi masa de prânz; a doua capsulă se administrează până în maxim ora 15-16:00).
Consultaţi un medic fitoterapeut!
Mulţumesc mult de tot pentru urări.
Vă doresc tot binele din lume.
Toate cele bune, cu iubire şi respect,
Mr. Nick
9
22-09-2011, ora 18:29
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Salve!
Stimate dle klaudyu007, da, Seroxatul afectează viaţa sexuală şi fertilitatea bărbatului, generalmente vorbind, dar afectarea nu este ireversibilă, ci reversibilă, în timp.
În acest moment sunteţi total infertil. Veţi avea şi un copil, dar numai în momentul în care Dumnezeu va îngădui.
În rândurile de mai jos puteţi găsi datele de contact ale medicilor pe care mi i-aţi solicitat.
_

DR. DINCA LAURENŢIU - medic psihiatru
Adresa: Ploieşti, Elena Doamna, 31, Ploieşti
Telefon: 0244.51.29.49./ 0740.313. 282/ 0744.201.791
-
HOMEODENT - Dr. Traian Coroi - medic homeopat
Adresa: Str.Gheorghe Doja 185, Ploieşti
Telefon: + 40 (744) 527437
_

Mulţumesc mult pentru urări şi pentru susţinere.
Însănătoşire grabnică!
Toate cele bune,
Mr. Nick
0
24-09-2011, ora 06:52
Antonio C.
Nu este medic/terapeut
Antonio C.
Una din cele mai mari cauze ale suferintei din intreaga lume este : RELIGIA

Doamna Daniela Anehei sa nu stergeti niciodata aceasta mizerie de post, stergeti doar comentariile care il deranjeaza pe Mr. Nick. Ca sa nu-i mai creeze o suferinta in plus fata de cea pe care o are, pentru ca de cele mai multe ori adevarul doare rau.
0
24-09-2011, ora 15:54
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Pt Nick cel drag,

Nick-sor, nu pot sa nu revin cu multumiri, pt sfaturi, pt timpul acordat si pt bunatatea ta nemarginita de a-ti ajuta semenii...
1. i-am achizitionat fetitei crema: http://www.webfarm.ro/la-roche-posay-anthelios-xl-crema-fondata-colorata-spf-50.html
2. S-a rezolvat si problema Cm- probabil gratie Donavital...
3. Te voi tine la curent in legatura cu tratamentul clearogen... deocamdata e bine la 14 zile de cand a inceput. I-am luat si samponul...
Nu prea am vazut opinii despre la femme 40 plus... e nou pe la noi? Am intrebat prin plafar, farmacii... habar nu aveau de el, am vazut apoi ca se comercializeaza numai prin mag on-line.

Numai bine iti doresc, inclusiv parintilor care te-au crescut si educat frumos!!

Cu drag, Viol3ta
0
24-09-2011, ora 21:54
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
***Am uitat sa-ti spun Nick, a luat examenul pt master.. a fost luni... a intrat la buget !! sunt fericita !!
Cineva acolo sus o iubeste si-i multumesc.

Pupici si sanatate !
Vio
0
24-09-2011, ora 22:24
maria 123
Nu este medic/terapeut
maria 123
Nick draga,
odata mi-ai zis...ref. la o persoana ce tot imi comenta...
mi-ai adus si argumente pt. a NU continua..
revin... MULTUMESC.
Imi pare rau ca unii care iti tot raspund... sufera atata, dar nu stiu ce sa zic altceva decat ca oricat te-ar umili, trebuie sa-i ierti.
Nu ma pot pune in locul tau, nu stiu ce as face sau cum as reactiona, dar sa stii ca viata nu se traieste prin-comparatie.
Gandeste-te ca Dumnezeu ne-a pus aici, in contextul asta de viata, cu oamenii astia. Si noi ce facem? Il scuipam pe Dumnezeu, ii dam peste mana la Dumnezeu, vrem altceva. De ce sa vrem altceva? Dumnezeu ne da tot ce-i mai bun, e Tatal nostru.
Noi trebuie sa ne schimbam, nu ceilalti.
Daca acest....s-a purtat cu rautate cu tine, tu nu te-ai purtat la fel, ci cu bunatate si atunci se schimba si el....eu sper.
Important e sa nu te lasi doborat de...nimicurile....astea.
Nu sunt eu in masura sa dau sfaturi ACUM.
Ai grija de tine. Si mai lasa si pe Dumnezeu sa rezolve lucrurile.
O noapte linistita iti doresc,
0
25-09-2011, ora 12:36
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Iarta-l Doamne, pe Antonio, ca nu stie ce spune!
0
25-09-2011, ora 21:01
maria 123
Nu este medic/terapeut
maria 123
"Felicitari"
..ma bucur ca, ai scris Nick cu litera mare..
ma intristeaza ca NU VREI sa scrii DUMNEZEU cu litera mare..
da, stiu ca..stii, dar, NU vrei.
..faci CE si CUM vrei..
Cele bune,
9
26-09-2011, ora 05:50
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, vă voi răspunde punctual.
1. Crema achiziţionată, pentru protecţie solară, este foarte bună. Felicitări pentru alegere!
2. Cu siguranţă s-a rezolvat graţie Donavitalului;
3. La Femme 40 plus este nou pe piaţa românească, însă este deosebit de popular pe piaţa canadiană, unde este no.1. După cum aţi dedus şi dv. se poate comanda decât on-line, momentan, până va ajunge să fie mai cunoscut.
4. Mă bucur că fiica dv. a luat examentul pentru master şi că a intrat la buget :)♥
Mulţumesc pentru cuvintele frumoase.
Toate cele bune,
Mr. Nick
9
26-09-2011, ora 06:13
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă sebesuldejos, oh, staţi liniştită.
NU mă deranjează absolut deloc jignirile, atacurile la persoană etc., din contră. Când cineva mă jigneşte pe nedrept, de fapt mă binecuvântează, să ştiţi. Şi când cineva mă jigneşte pe baza unor motive fondate, de fapt îmi face un bine, pentru că mă ajută să-mi văd mai bine defectele, oferindu-mi şansa să fac primul, al doilea sau al treilea pas pe drumul către corecţia comportamentală. Oricum ar fi, fără doar şi poate, am doar de câştigat, slavă Domnului.
Ştiţi care este filozofia mea de viaţă?
Privesc chiar şi neprivit fiind, ascult chiar şi neascultat fiind, îmbrăţişez chiar şi neîmbrăţişat fiind, iubesc chiar şi neiubit fiind, înţeleg chiar şi neînţeles fiind, ajut chiar şi neajutat fiind, iert chiar şi neiertat fiind, sunt fericit şi îmi păstrez credinţa chiar şi nefericit fiind, gândesc pozitiv chiar şi asaltat de negativitate fiind..., întreprind orice este pozitiv, cu iubire, în mod necondiţionat, mă feresc de păcate, mă căiesc sincer de cele făcute, le confesez preotului meu duhovnic şi lui Dumnezeu, fac tot posibilul să nu le mai fac, şi, astfel, trăiesc cu speranţa că voi trăi veşnic în Împărăţia Lui. Deci... :-)
_

Vă mulţumesc mult pentru sfaturi. Le apreciez! Sunteţi în măsură să mi le daţi, credeţi-mă pe cuvânt.
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Toate cele bune,
Mr. Nick
0
26-09-2011, ora 19:48
viol3ta
Nu este medic/terapeut
viol3ta
Nick-sor drag,
ti-am trimis pe mail rezultatul analizelor de ultima ora ale fetitei.
Astept o parere de la tine, am incredere in ea.

Cu drag si consideratie,
Viol3ta
9
27-09-2011, ora 00:56
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Sărut mâna!
Stimată dnă Viol3ta, m-am uitat foarte atent pe rezultatele analizelor de ultimă oră ale fiicei dv.
Au valori normale. Fiica dv. NU prezintă niciun dezechilibru hormonal, cel puţin nu la nivelul testosteronului liber şi Tsh-ului - hormonii dozaţi. Mergeţi cu rezultatul analizelor la endocrinologul care vi le-a recomandat, să vadă faptul că dacă îi dădeaţi fiicei dv. Diane35, pe considerentul că are exces de testosteron, făceaţi o mare greşeală.
Să ia doar Donavital timp de maxim 6 luni, strict conform instrucţiunilor din prospect, pentru că acest preparat fitoterapic este excepţional (tratează până şi polichisturile ovariene, fără a avea reacţiile adverse ale anticoncepţionalelor!). Va avea numai de câştigat de pe urma proprietăţilor curative ale ingredientelor sale atent selecţionate şi procesate.
Toate cele bune,
Mr. Nick

Post SCriptum - Fiica dv. are un prenume foarte frumos! Să vă trăiască şi să înflorească într-o viaţă minunată.
10
27-09-2011, ora 01:13
Mr. Nick
Nu este medic/terapeut
Mr. Nick
Dragi useri ai Romedicului, care activaţi în cadrul acestui topic, începând de astăzi voi posta în mod frecvent câte cel puţin o pildă cu morală / zi, spre folosul dv.
_

Ma supăr doar când vreau eu - Pilda numărul 1

Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugăciune, se mânia pe unul dintre fraţi. La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: "Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de supărare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?". Dumnezeu i-a răspuns: "Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale". Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: "Mă supăr doar când vreau eu". Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.
_
 
Adaugă un comentariu / răspuns
617 comentarii 12 ..... 20 21 Înainte ›

15-04-2016, ora 10:25
Publicitate ROmedic
Administrator forum
Psihologi, psihiatri, psihoterapeuti
Recomandă un Psihoterapeut sau caută unul!
La-Psiholog.ro este un proiect ROmedic care vă prezintă peste 3900 de terapeuți din România. Avantajul acestui site este că pune mare preț pe recomandările pacienților. Găsiți prezentări detaliate ale serviciilor psihologice, citiți recomandări, vă puteți programa online. În plus, există o secțiune cu o mulțime de articole interesante și teste psihologice.
Din Ghidul de sănătate v-ar putea interesa și:
 • Ședințele de psihoterapie sunt mai eficiente dimineața
 • Dezvoltarea toleranței la anxietate - cheia în reducerea simptomelor tulburării obsesiv-compulsive
 • Identificarea punctelor forte și a celor slabe ale psihoterapeuților și utilizarea lor ar putea îmbunătății rezultatele pacienților
 •  
   
   
  Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
  Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.